Ôn tập âm nhạc 8

Tạ Liên
Tạ Liên 14 tháng 9 2020 lúc 19:49

TĐN số 6:

- 5 kí hiệu âm nhạc: dấu chấm dôi, dấu lặng đen, dấu lặng đơn, dấu nối, dấu luyến.

- Cao độ cao nhất là La và thấp nhất là Son.

TĐN số 8:

- Được viết ở nhịp 2/4 và giọng song song.

- Hình nốt đen, hình nốt trắng, nốt móc đơn, nốt móc đôi.

- Kí hiệu âm nhạc: dấu nối, dấu luyến, dấu lặng đen, dấu chấm dôi.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN