NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 29 tháng 6 2019 lúc 12:03

Theo mình

Tích số tan của Al(OH)3 > Tích số tan AlPO4 do đó không có phản ứng tạo ra AlPO4 khi cho PAC + PO43- được. (Cho trực tiếp Al(OH)3 + PO43- không được thì phức chất này bền hơn Al(OH)3 nên chắc chắn sẽ ko xra pứ đc)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN