NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí 27 tháng 10 2016 lúc 4:03

Gọi công thức chung là: $C_nH_{2n+3}N$

$n_{CO_2}=0,3$

$\implies 0,1n=0,3\implies n=3\implies C_3H_9N\to M=59$.

$\implies C\text{%}=\frac{m_{ct}}{m_{dd}}=\frac{0,1.59}{100+0,1.59}.100\text{%}=5,57%$

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN