NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang
điện.
a. Xác định số hạt mỗi loại và viết ký hiệu nguyên tử.
b. Xác định ion được tạo thành nguyên tử X.
c. So sánh năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của X với Na và Al.
Câu 2: Nguyên tố R có Z = 24.
a. Viết cấu hình electron của R và R 3+ dưới dạng chữ và ô.
b. Xác định kim loại, phim kim hay khí hiếm.
c. Nêu Vị trí trong bảng tuần hoàn và viết công thức oxit cao nhất của R .
d. Nêu các bộ trị số có thể có của 4 số lượng tử đối với 2 electron 3d 2 của ion R 3+ .
Câu 3: Biểu diễn sự hình thành liên kiết trong phân tử MgCl 2 và H 2 O.
Câu 4:
a) Cần bao nhiêu gam H 2 O và bao nhiêu gam natri clorua để pha thành 500 gam nước muối 20%.
Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu ml nước để được dung dịhc nước muối 8%.
Từ dung dịch nước muối trên cần thêm bao nhiêu gam muối để được dung dịch nước muối 32%.
b) Bia 5 độ, rượu Bàu Đá 70 độ. Một người uống hết 5 lon bia có thể tích 330ml thì tương đương với lượng cồn
người đó uống bao nhiêu ml rượu?
Câu 5. Tính pH của các dung dịch sau:
a. HNO 3 0,1M.
b. HNO 3 10 -8 M.
c. KOH 0,2M.
d. KOH 10 -8 M.
e. CH 3 COONa 0,1M.
f. NH 4 Cl 0,1M?
Cho biết Ka (CH 3 COOH) = 1,75. 10-5 , Ka(NH 4 + ) = 5,6.10 -10

Mình đang cần gấp. Cảm ơn các bạn nhé.

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.