NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Lê Thu Dương
22 tháng 8 2019 lúc 8:26

A +nNaOH---->A(OH)n +nNa

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
trần đức anh
22 tháng 8 2019 lúc 11:35

A+nNaOH->A(OH)\(_n\)+nNa

Bình luận (2)
Fɑɭυ
22 tháng 8 2019 lúc 13:21

\(PTTQ:2A+\left(2n-4\right)H_2O+\left(8-2n\right)NaOH\rightarrow2Na_{4-n}AO_2+nH_2\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Hùng Thơ
7 tháng 10 2017 lúc 10:29

là : SO2

Bình luận (0)
tttttttttt
15 tháng 11 2016 lúc 13:17

Đặt số mol MgO là x , số mol Al2O3 là y.

Giải hệ: \(\begin{cases}40x+102=24,4\\x+3y=0,7\end{cases}\)=>\(\begin{cases}x=0,1mol\\y=0,2mol\end{cases}\)

\(\Rightarrow m=0,1.120+0,2.342=80,4g\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN