NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

A là mẩu hợp kim của Zn-Cu. Chia A ra lam 2 phần bằng nhau
Được cập nhật 29 tháng 11 2019 lúc 10:15 0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.