NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

B.Thị Anh Thơ
3 tháng 3 2020 lúc 8:19

\(n_{NaCl}=0,1.1,5=0,15\left(mol\right)\)

\(2NaCl\rightarrow2Na+Cl_2\)

\(n_{Cl2}=\frac{0,15}{2}=0,075\left(mol\right)\)

Mà H=85%

\(\Rightarrow V_{Cl2}=0,075.22,4.85\%=1,428\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 11 2019 lúc 17:26

Mg+FeSO4\(\rightarrow\)MgSO4+Fe

nMg=\(\frac{30}{24}\)=1,25(mol)

nFeSO4=\(\frac{\text{200.7,6%}}{152}\)=0,1(mol)

\(\rightarrow\) Mg dư tính theo nFeSO4

mMg sau phản ứng=mMg ban đầu-mMg phản ứng+mFe sinh ra

=\(\text{30-0,1.24+0,1.56=33,2(g)}\)

Bình luận (0)
Trần Thị Kiều Diễm
Thượng tá -
18 tháng 11 2019 lúc 8:54

nFeSO4=200.7,6%:152=0,1 mol

Mg+FeSO4=MgSO4+Fe

Spu có 0,1 mol Mg pu, đẩy đc 0,1 mol Fe

=> mMg pu=2,4g; mFe=5,6g

=> Dây Mg spu nặng 30-2,4+5,6=33,2g

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
16 tháng 7 2017 lúc 10:09

nZnCl2 = 6,8 : 136 = 0,05 mol = nZnSO4

=> m= 0,05 x 161 = 8,05 g

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
4 tháng 1 2017 lúc 13:17

cảm ơn bn nhìu .. năm ms, mk chúc bn cx z nhá

Bình luận (1)
Ngân Đại Boss
4 tháng 1 2017 lúc 15:50

2015 sao

Bình luận (2)
Bùi Thiên Thiên
5 tháng 1 2017 lúc 20:19

mơn nha chúc bạn lúc nào cũng xinh đẹp như hoa nhưng cũng k kém phần học giỏi và điệu đà nhoa con người lun nghĩ đến người khác và cho bạn thân mk, lun xinh đẹp nhé "Cô Tiên Nhỏ'' dễ thương

Bình luận (1)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 19:45

Đáp án D: 30 gam ấy bạn

Bảo toàn e để chứng minh có muối NH4NO3: 0,01875mol

Al(NO3)3: 0,1 mol

Mg(NO3)2:0,05mol

- Khối lượng 3 muối này=30,2g. Nên giá trị m gần nhất với 30g

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:02

10A

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:03

11B

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:03

12A

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:25

7C

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:27

8D

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
16 tháng 9 2017 lúc 20:29

Câu 9: 50% và 50%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN