Bài 21. Nhiệt năng

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng 26 tháng 11 2020 lúc 10:42

Chưa học

bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 4 tháng 7 2020 lúc 12:49

a/ Nhiệt lượng để đun sôi nước là :

\(Q_1=\left(C_1.m_1+C_2.m_2\right)\left(t-t_1\right)=\left(4200.2+880.0,15\right)\left(100-25\right)=639900\left(J\right)\)

b/ Ta có phương trình cân bằng nhiệt :

\(m_1.\left(t-t_{cb}\right)=m_3.\left(t_{cb}-t\right)\)

\(\Leftrightarrow2.\left(100-t_{cb}\right)=0,4.\left(t_{cb}-40\right)\)

\(\Leftrightarrow t_{cb}=76,67^oC\)

Vậy...

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 15 tháng 8 2020 lúc 14:58

Cho nước nóng vào nước lạnh sẽ truyền nhiệt tốt hơn vì đấy là hiện tượng đối lưu nước nóng ở dưới sẽ nở ra, trọng lượng riêng sẽ giảm và làm nó nổi lên khiến nước lạnh lại đi xuống. Cứ thế hình thành các dòng chất lỏng di truyển lên xuống ==> truyền nhiệt nhanh hơn

Bình luận (0)
Ngân Hà
Ngân Hà 27 tháng 6 2020 lúc 16:06

Nhiệt năng của vật tăng khi

A. vật truyền nhiệt cho vật khác

B. vật thực hiện công lên vật khác

C. chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi

D. chuyển động của vật nhanh lên

( Nhiệt năng của vật tăng khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên. )

Học tốt ok

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 6 2020 lúc 20:57

Nhiệt năng của vật tăng khi

A. vật truyền nhiệt cho vật khác

B. vật thực hiện công lên vật khác

C. chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi

D. chuyển động của vật nhanh lên

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
Hoàng Thúy An CTV 26 tháng 6 2020 lúc 12:15

D

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 15 tháng 8 2020 lúc 15:24

m1=4kg;

t1=680C;

m2=5kg;

t2=200C;

a) Sau khi đổ m từ bình 1 sang bình 2 xảy ra cân bằng nhiệt thứ nhất với t là nhiệt độ cân bằng:

\(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

\(\Leftrightarrow mc\left(t_1-t\right)=m_2c\left(t-t_2\right)\)

\(\Leftrightarrow m\left(t_1-t\right)=m_2\left(t-t_2\right)\)

\(\Leftrightarrow m\left(68-t\right)=5\left(t-20\right)\left(1\right)\)

Sau khi đổ m từ bình 2 sang bình 1, ta có phương trình cân bằng nhiệt lần 2với t' là nhiệt độ cân bằng:

\(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

\(\Leftrightarrow\left(m_1-m\right)\left(t_1-t'\right)c=mc\left(t'-t\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(m_1-m\right)\left(t_1-t'\right)=m\left(t'-t\right)\)

\(t'-t=\Delta t=30^0C\Rightarrow t'=30+t\)

\(\Rightarrow\left(4-m\right)\left(68-t'\right)=30m\)

\(\Leftrightarrow272-4t'-68m+mt'=30m\)

\(\Leftrightarrow272-120-4t-68m+30m+mt=30m\)

\(\Leftrightarrow152-4t=m\left(68-t\right)\left(2\right)\) Từ (1) và (2), ta có:

\(\Rightarrow152-4t=5t-100\) \(\Leftrightarrow9t=252\Rightarrow t=28^0C\left(3\right)\)

Thay (3) vào (2), ta có:

\(\Rightarrow152-4.28=m\left(68-28\right)\)

\(\Leftrightarrow152-112=40m\Leftrightarrow40=40m\)

\(\Rightarrow m=1\left(kg\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN