Nhiệt kế, thang nhiệt độ

thần chết
thần chết 4 tháng 1 lúc 18:13

mk chưa hiểu câu hỏi???

Bình luận (0)
Mạc Uyển
Mạc Uyển 9 tháng 7 2020 lúc 12:23

he is not trying to solve his financial problems

⇒ he.... is making no effort to solve his financial problems....

make an effort to do S.T / om S.T : cố gang / nỗ lực lm gì

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 8 tháng 7 2020 lúc 21:01

he is not trying to solve his financial problems

⇒ he..is making no effort to solve his financial problems..

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 30 tháng 6 2020 lúc 20:17

vì nhiệt độ cơ thể người khi sốt chỉ cao nhất là 42oC và nhiệt độ cơ thể người khi cảm lạnh chỉ có từ 35oC trở lên đến dưới 37oC

Bình luận (0)
Mai Nguyễn Quang Minh
Mai Nguyễn Quang Minh 30 tháng 6 2020 lúc 20:10

bạn viết dấu đc ko mình ko hiểu bạn đang nói gì cả

Bình luận (0)
Mai Nguyễn Quang Minh
Mai Nguyễn Quang Minh 30 tháng 6 2020 lúc 20:08

Vì nhiệt độ trong cơ thể của con người chỉ xấp xỉ trung bình từ 35 độ C đến 42 độ C, không cao quá 42 độ C mà cũng không thấp hơn 35 độ C.

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Minh Uyên
Đỗ Nguyễn Minh Uyên 16 tháng 6 2020 lúc 12:45

-Nhiệt kế thường hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất. -Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân,... -Có 2 loại thang nhiệt độ: Xen-xi-út (Celsius) và Fa-ren-hai (Farenheit) -Nhiệt kế có vai trò đo nhiệt độ của con người và của vật, của hơi nước đang sôi, nước đá đang tan,...

Bạn tham khảo thêm ở SGK vật lí 6 trang 69 để biết rõ hơn nhá!!!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN