Nhiệt học lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Một quả cầu bằng sắt được nung nóng đến ts 0C. Nếu thả quả cầu đó vào trong một bình cách nhiệt đựng 5kg nước ở 00C thì nhiệt độ cuối cùng của chúng là t1 = 4,20C. Còn nếu thả quả cầu đó vào bình cách nhiệt đựng 4kg nước ở 250C thì nhiệt độ cuối cùng của chúng là t2 = 28,90C. Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường xung quanh. Tìm:

a) Khối lượng của quả cầu. Biết nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là 460J/Kg.K và 4200J/kgK

b ) nhiệt độ ban đầu của quả cầu

Câu 2 : Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 300g đựng 10 lít nước ở 25 độ C trong hai trường hợp :

a) Bỏ qua nhiệt do môi trường ngoài hấp thụ

b) Môi trường ngoài hấp thụ một lượng nhiệt bằng 2/5 nhiệt lượng do ấm nước thu

Câu 3 : a) Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để đun sôi 5 lít nước ở 20 độ C . Biết ấm đựng nước làm bằng nhôm có khối lượng 100g ( Bỏ qua nhiệt lương do môi trường ngoài hấp thụ ) .

b) B) Nếu ta thả một cục nước đá có khối lượng 5kg ở 0 độ C thì nước đá có tan hết không ? Nhiệt độ cuối cùng của ấm nước là bao nhiêu ? Tại sao ? Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 335.10^3 J/kgK

Anh chị giúp em giải những câu này nhé em cảm ơn rất nhiêu ạ <3 Huhu mình gấp lắm í

Được cập nhật 23 tháng 10 lúc 5:27 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.