Chương II- Nhiệt học

Phạm Trần Hoàng Anh
6 tháng 7 2020 lúc 20:06

Khối lượng của nó không đổi

- Chúc bn học tốt

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Vy
12 tháng 7 2020 lúc 11:05

Không thay đổi

Bình luận (0)
trang nc1
9 tháng 8 2020 lúc 21:26

Khi vật rắn bị nung nóng hay làm lạnh thì khối lượng của vật ấy không đổi

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
24 tháng 6 2020 lúc 20:40

- Bỏ cốc trên bằng nước đá để cho nó co lại.

- Còn cốc dưới cho vào nước nóng(đến miệng cốc) thì cốc nở ra

từ 2 cài trên ta kết luận ta có thể tách hai cái cốc thủy tinh đó ra khi nó trồng lên nhau.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN