Nhiệt học lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 . Khi sử dụng palăng , nếu hệ thống được cấu tạo càng nhiều ròng rọc thì cường độ lực kéo :

A. Có khi tăng , có khi giảm

B. Càng tăng

C. Càng giảm

D. Không thay đổi

Câu 2 . Ở nhiệt độ nào dưới đây nước có trọng lượng riêng lớn nhất

A. 0°C

B. 4°C

C. 10°C

D. 100°C

Câu 3 : Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt , ta sẽ :

A. Hơ nóng nút

B. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

C. Hơ nóng cổ lọ

D. Hơ nóng đáy lọ

Câu 4 : Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì :

A. Khối lượng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Cả khối lượng và trọng lượng đều tăng

D. Trọng lượng của chất lỏng tăng

Câu 5 : Đường kính của quả cầu kim loại đặc thay đổi như thế nào khi nhiệt độ giảm :

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Tăng lên hoặc giảm đi

Câu 6 : Khi một thay thép lạnh đi thì đại lượng nào sau đây của nó không thay đổi :

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. Nhiệt độ

D. Trọng lượng riêng

Câu 7 : Khi dùng ròng rọc cố định người ta có thể :

A. Đổi hướng tác dụng của lực

B. Nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo

C. Đổi hướng tác dụng của lực kéo và nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo

D. Nâng được vật có trọng lượng gấp đôi lực kéo

Câu 8 : Chọn câu phát biểu sai :

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

C. Chất lỏng co lại khi lạnh đi

D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Câu 9 : Chọn câu trả lời đúng : chất rắn , chất lỏng :

A. Nở ra khi gặp lạnh

B. Nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi

C. Co lại khi gặp nóng

D. Nở ra khi lạnh đi , co lại khi nóng lên

Câu 10 : Khi làm lạnh một vất rắn thì khối lượng tiền của vật tăng lên vì :

A. Khối lượng của vật tăng lên và thể tích của vật tăng lên

B. Khối lượng của vật ko thay đổi và thể tích của vật giảm đi

C. Khối lượng của vật ko đổi và thể tích của vật tăng lên

D. Khối lượng và thể tích của vật cùng giảm đi

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.