Nhiệt học lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1 :Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

A. Lực nam châm hút đinh sắt

B.lực hút của trái đất

C. Lực gió thổi vào buồm làm thuyền chạy

D. Lực đẩy cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bắn đi

Bài2: lò xo không bị biến dạng khi

A. Dùng tay kéo dãn lò xo

B. Dùng tay ép chặt lò xo

C.Kéo dãn lò xo hoặc ép chặt lò xo

D. Dùng tay nâng lò xo lên

Bài3: công dụng của lực kế là:

A. Đo khối lượng của vật

B. Đo trọng lượng riêng của vật

C. Đo lực

D.đo khối lượng riêng của vật

Bài4: Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng

A. Cân và thước

B. Lực kế và thước

C. Cân và thước đo đọ

D. Lực kế và bình chia độ

Bài5: khi treo 1 vật thẳng đứng vào lực kế, ta thấy số chỉ của lực kế là 150 N. Khối lượng của vật đó là :

A. 15kg

B.150 g

C. 150 kg

D. 1,5 kg

Bài 6: Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và khối lượng riêng. Mối liên hệ giữa d và D là :

A. D= 10d

B. d=10D

C. d = 10/D

D. D+d=10

Bài 7 : Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh là 378 g và thể tích 0,314 lít thì trọng lượng riêng của sữa gần nhất với giá trị nào sau:

A. 1,264 N/m3

B. 0,791 N/m3

C. 12643 N/ m3

D. 1264 N/m3

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.