Nhiệt học lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

II. MẪU BÁO CÁO.

1.Họ và tên học sinh : ..................... Lớp...................

2. Tên bài thực hành: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT.

3. Mục tiêu của bài: Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.

4. Tóm tắt lí thuyết

a, Khối lượng riêng của một chất là gì ? ......................................

b, Đơn vị khối lượng riêng là gì ? ..............................

5.Tóm tắt cách làm :

Để đo khối lượng riêng của vật, em phải thực hiện những công việc sau :

a, Đo khối lượng của vật bằng ( dụng cụ gì ? )..........................

b, Đo thể tích của vật bằng ( dụng cụ gì ? )......................

c, Tính khối lượng riêng của vật theo công thức..................................

6. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của vật :

( Đây là số lượng của mk )

m = khối lượng ; V = thể tích ; D = khối lượng riêng

m1 = 50g =.......... kg V1 = 5cm3 = ........ m3 D1 = \(\frac{m}{V}\) = ...........kg/m3

m2 = 55g = .......kg V2 = 6cm3 = ..........m3 D2 = \(\frac{m}{V}\) = ..............kg/m3

m3 = 60g =..............kg V3 = 6,5cm3 = ............m3 D3 = \(\frac{m}{V}\) = ............kg/m3

Dtb = \(\frac{.........+...........+........}{3}\) = ...............kg/m3

( Đây là số liệu lớp mk chứ ko theo trong SGK mong các bn giúp đỡ)

Được cập nhật 12 tháng 11 lúc 17:59 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Vật lý

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ