NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Tuấn Nguyễn
8 tháng 10 2019 lúc 21:27

a) có CU=64đvc + O=16 đvc =) X = 80đvc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN