Nhân đơn thức với đa thức

Đặng Thuỳ Linh
6 tháng 12 2020 lúc 21:19

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
6 tháng 12 2020 lúc 16:07

\(N=\frac{-x^2-1+4x^2-4x+1}{x^2+1}=-1+\frac{\left(2x-1\right)^2}{x^2+1}\ge-1\)

\(N_{min}=-1\) khi \(x=\frac{1}{2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN