Ngành Giun đốt - Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 6 tháng 1 lúc 9:30

Đặc điểm của ngành giun đốt

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

Bình luận (0)

*Một số giun đốt khác:

1.Giun đỏ: Sống thành búi ở cống, rãnh, đầu cắm xuống bùn, làm thức ăn cho cá.

2.Đĩa: Kí sinh ngoài, cơ thể phân đốt, bơi kiểu lượn sóng, giác bám khỏe, hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều

3.Rươi: Sống ở môi trường nước lợ, chi bên có tơ phát triển, cơ thể phân đốt là thức ăn của người và cá

*Đặc điểm chung:

- Cơ thể dài phân đốt

- Có thể xoang

- Hô hấp qua da hoặc mang

- Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ

- Hệ tiêu hóa phân hóa

- Hệ thần kinh dạng chuỗi thạch và giác quan phát triển

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

*Vai trò:

- Lợi ích:

   + Làm thức ăn cho người và động vật

   + Làm đất tơi xốp và màu mở

- Tác hại:

   + Hút máu người và động vật

Gây bệnh 

Bình luận (0)
anphuong
anphuong 6 tháng 1 lúc 13:30

ghi nhớ <SGK>

Bình luận (0)
Chấp Niệm
Chấp Niệm 28 tháng 12 2020 lúc 11:09

- Làm cho đất tơi xốp, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn và giúp cây nhận được nhiều Oxi hơn

- Góp phần cải tạo môi trường đất chua, kiềm thành môi trường trung tính

- Làm thức ăn cho một số loài động vật như gia cầm,...

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 28 tháng 12 2020 lúc 18:20

- Làm cho đất tơi xốp, không khí hòa tan trong đất nhiều hơn và giúp cây nhận được nhiều Oxi hơn

- Góp phần cải tạo môi trường đất chua, kiềm thành môi trường trung tính

- Làm thức ăn cho một số loài động vật như gia cầm,...

  
Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 13 tháng 11 2020 lúc 17:20

Đa dạng ngành giun đốt thể hiện ở số loài sống trong các môi trường khác nhau:

- Ngành Giun đốt có hơn 22,000 loài còn sinh tồn. Những sinh vật này sống trong và thích ứng với những môi trường sinh thái khác nhau, một số sống trong môi trường chuyên biệt như vùng gian triều và quanh miệng phun thủy nhiệt, số khác ở nước ngọt, và một số nữa sống trong đất ẩm.

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Minh Hoàng
Nguyễn Hữu Minh Hoàng 10 tháng 11 2020 lúc 12:06

Giun đũa ruột non

Giun kim ruột già

Giun rễ lúa là rễ lúa

Giun móc câu ở tá tràng

Giun chỉ kí sinh ở mạch bạch huyết

Đĩa kí sinh ngoài

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 8 tháng 11 2020 lúc 22:22

Vi chúng có đặc điểm chung của ngành giun đốt

+ Cơ thể phân đốt

+ Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

+ Có hệ tuần hoàn, máu thường đỏ

+ Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

+ Hô hấp qua da hay bằng mang

Bình luận (0)
Kaito KID
Kaito KID 8 tháng 11 2020 lúc 20:48

vì chúng có đốt nên đc xếp vào ngành giun đót thôi.

mk nghĩ vậy đó, chứ bài đó ngày mai mk mới hk.!!leuleu

Bình luận (1)
No Name =))
No Name =)) 4 tháng 11 2020 lúc 21:33

-Tên khoa học :Lumbricina

-Ngành: Giun đốt

-Lớp: Oligochaeta

-Bộ: Haplotaxida

0 câu trả lời

Sinh học lớp
Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 11 2020 lúc 10:03

Rươi là loài sống tự do, đa phần có lơi nên không có con đường truyền bệnh và cách phòng chống em nhé!

Rươi:

+ Sống tự do

+ Lợi ích: Làm thức ăn cho người và động vật khác.

Bình luận (0)
Puo.Mii
Puo.Mii 3 tháng 11 2020 lúc 9:26

Chúng đều có chung một số đặc điểm:

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

-HỌC TỐT-

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 7 tháng 11 2020 lúc 20:50

Nhầm giun đũa thành giun đất à???

Giun đất có hại đâu???

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 7 tháng 11 2020 lúc 20:53

Vì đỉa có khả năng chống đông máu.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN