Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hi!, xin chào các bạn ở hoc24.vn, mình là một .Trong việc học của mình thì mình còn bán các phần mêm minh làm như tool hack game, các trò chơi 3D, 2D và một số phần mềm khác, hiện tại thì mình chuẩn bị đăng các phần mềm của mình lên app store. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm phần mềm của mình thì liên hệ với mình qua địa chỉ hotmail: anoymous112@hotmail.com. Hôm nay mình xin giới thiệu với những bạn muốn trở thành một programmer hay một developer một số trang web dạy lạp trình tốt nhất hiện nay.

1:GitHub Đây là trang web dành cho các lập trình viên đã chuyên nghiệp rồi.

2: Dạy Nhau Học Trang web này dành cho các bạn đang muốn trở thành một delevoper

3:How Kteam - Free Education | How Kteam Trang web này thì phù hợp với mọi thành phần thừ lập trình viên đã chuyên nghiệp hay các bạn mới tham gia lập trình.

Còn đây là một số trang web dành cho các bạn chuyên tiếng anh (mình không giải thích nữa nha)

4:Learn to Code - for Free | Codecademy

5:Learn to code at home | freeCodeCamp.org

6:Khan Academy | Free Online Courses, Lessons & Practice

7:Learn the Latest Tech Skills; Advance Your Career | Udacity

8:Coursera | Build Skills with Online Courses from Top Institutions

9:Pluralsight | THE Technology Skills Platform

Và đây là trang tin tức dành cho những developer:Hacker News

Đây là một số trang web dành cho những bạn muốn học lập trình. Chúc các bạn học lập trình thật tốt và chinh phuc được ước mơ của các bạn.

'Chào các bạn'

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.