Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

namon
namon 11 tháng 1 lúc 20:58
    x    -8    -3    1    2    4
    y    72    27   -9  -18   -36

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 1 lúc 23:27

Lời giải:Theo bài ra ta có:

$x=3y$

$x=6z$

$\Rightarrow 3y=6z\Leftrightarrow y=2z$

Vậy $y$ tỉ lệ thuận với $z$ theo hệ số tỉ lệ $k=2$

 

Bình luận (0)
santa
santa 29 tháng 12 2020 lúc 11:39

Gọi số cây mỗi lớp 7A,7B,7C trồng được lần lượt là a,b,c (a,b,c >0)

Vì số cây trồng được tỉ lệ thuận với số học sinh mỗi lớp nên :\(\dfrac{a}{35}=\dfrac{b}{42}=\dfrac{c}{28}\)

Áp dụng tính chất DTSBN :

\(\dfrac{a}{35}=\dfrac{b}{42}=\dfrac{c}{28}=\dfrac{a-c}{35-28}=\dfrac{14}{7}=2\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=35.2=70\\b=42.2=84\\c=28.2=56\end{matrix}\right.\)

Vậy ...

 

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 29 tháng 12 2020 lúc 12:40

- Gọi số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: x, y, z (\(x,y,z\in N\)*)

- Theo bài ra, ta có: \(x-z=14\)

- Vì số cây trồng được tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp nên ta có:

\(\dfrac{x}{35}=\dfrac{y}{42}=\dfrac{z}{28}\)

- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{x}{35}=\dfrac{y}{42}=\dfrac{z}{28}=\dfrac{x-z}{35-28}=\dfrac{14}{7}=2\)

\(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{35}=2\to x=70\\\dfrac{y}{42}=2\to y=84\\\dfrac{z}{28}=2\to z=56\end{matrix}\right.\)

Vậy số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: \(70;84;56\) cây

Bình luận (0)
Nam Nguyễn Ngọc Hoàng
Nam Nguyễn Ngọc Hoàng 25 tháng 12 2020 lúc 18:17

giúp mình vs pls

 

Bình luận (0)

gọi x,y,z ,tlần lượt là số kg giấy vụn của 4 lớp

theo đề bài ta có 

\(\dfrac{x}{9}\)=\(\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{8}=\dfrac{t}{6}\)và x-t=24

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

\(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{8}=\dfrac{t}{6}=\dfrac{x-t}{9-6}=\dfrac{24}{3}=8\)

vây \(\dfrac{x}{9}=8=>x=8.9=72\left(kg\right)\)

\(\dfrac{y}{7}=8=>y=8.7=56\left(kg\right)\)

\(\dfrac{z}{8}=8=>z=8.8=64\)(kg)

\(\dfrac{t}{6}=8=>t=8.6=48\)(kg)

vậy số kg giấy vụ của 4 lớp 7A,7B,7C,7D lần lượt là 72,56,64,48

Bình luận (0)
Mori Ran
Mori Ran 23 tháng 12 2020 lúc 22:58

Gọi 3 loại học sinh giỏi, khá, trung bình là a, b, c

Theo đề bài ta có:+> Vì số học sinh giỏi,khá, trung bình tỉ lệ với 4, 5,7 suy ra:a/4=b/5=c/7

+>a+b+c=336

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

a/4=b/5=c/7=a+b+c/4+5+7=336/16=21

Từ a/4=21=>a=4.21=84

b/5=21=>b=21.5=105

c/7=21=>c=21.7=147

Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là:84 học sinh, 105 học sinh, 147 học sinh

Chúc bạn học tốthihi

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Phượng
Nguyễn Hải Phượng 23 tháng 12 2020 lúc 23:05

Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là: a,b,c (0<a,b,c<336)

Vì số học sinh 3 loại: giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 4,5,7 nên ta có dãy tỉ số:

a/4=b/5=c/7 và a+b+c=336 (học sinh)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a/4=b/5=c/7=a+b+c/4+5+7=336/16=21 (học sinh)

Do đó: a/4=21=> a=21.4=84 (học sinh)

            b/5=21=> b=21.5=105 (học sinh)

            c/7=21=> c=21.7=147 (học sinh)

Bạn tự kết luận nha :)))

 

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 23 tháng 12 2020 lúc 12:48

Gọi \(x,y,z,t\) (quyển) là số quyển khối 6, 7, 8, 9 góp $(x,y,z,t∈N*)$

Theo đề bài, ta có: \(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{t}{5}\) và \(y-t=80\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{t}{5}=\dfrac{y-t}{7-5}=\dfrac{80}{2}=40\\ \cdot\dfrac{x}{8}=40\rightarrow x=40.8=320\\ \cdot\dfrac{y}{7}=40\rightarrow y=40.7=280\\ \cdot\dfrac{z}{6}=40\rightarrow x=40.6=240\\ \cdot\dfrac{t}{5}=40\rightarrow t=40.5=200\)

Vậy số sách khối \(6,7,8,9\) quyên góp lần lượt là \(320,280,240,200\)

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN