Bài 13. Môi trường truyền âm

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 26 tháng 11 2020 lúc 17:37

\(\left\{{}\begin{matrix}n_1=24daođộng\\t_1=1'=60s\\n_2=8daođộng\\t_2=1,2'=72s\end{matrix}\right.\)

Tần số dao động của dây đàn:

`f_1=n_1/t_1=24/60=0,4(Hz)`

Tần số dao động của trống:

`f_2=n_2/t_2=8/72=1/9(Hz)`

`=>f_1>f_2(0,4>1/9)`

`=>` Dây đàn phát âm bổng hơn

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 21 tháng 8 2020 lúc 19:27

b) d =V.t= 340.0,6 = 204(m)

c) Khoảng cách tối thiểu giữa người và vách núi để nghe được tiếng vang:

dmin= 340.\(\frac{1}{20}=17\left(m\right)\)

=> Khoảng cách từ người đến vách núi là 10m không thể nghe được tiếng vang.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN