Môi trường truyền âm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1/ Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm trong các môi trường, một bạn đưa ra các kết luận sau. Hãy chọn kết luận đúng nhất? *
A. Am thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí.
B. Am thanh càng to thì truyền đi càng xa.
C. Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2/ Ghi nhận nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng sấm sét trong tự nhiên? *
A. Nghe được tiếng nổ sau khi nhìn thấy tia chớp.
B. Nghe được tiếng nổ và nhìn thấy tia chớp gần như cùng lúc.
C. Nhìn thấy tia chớp trước khi nghe được tiếng nổ.
D. Nghe được tiếng nổ sau vì vận tốc truyền âm nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong không khí.
Câu 3/ Sau khi nhìn thấy tia chớp trước khi nghe được âm thanh là 2 giây. Một HS đã tính khoảng cách từ chỗ đứng tới chỗ xảy ra hiên tượng trên, trong các kết quả trên kết quả nào là đúng?
A. 170m.
B. 340m
C. 340m
D. 1500m.
Câu 4/ Nhận xét nào sau đây là không chính xác khi nói về âm phản xạ và tiếng vang?
A. Phòng càng lớn thì càng dễ nghe tiếng vang.
B. Khoảng cách từ nguồn phát âm đến nguồn phản xạ phải lớn hơn (340:15)m mới nghe được tiếng vang.
C. Tai ta nghe được âm thanh to hơn khi cùng một lúc nghe được nhiều âm phản xạ.
D. Nhận được âm phản xạ tức là nghe được tiếng vang.
Câu 5/ Hãy xác định câu sai trong các câu sau?
A. Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt.
Những vật có bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm âm tốt.
C. Bức tường càng lớn, phản xạ âm càng tốt.
D. Mặt tường sần sùi , mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt.

Giúp em với ạ. Em cảm ơn

Được cập nhật 28 tháng 4 lúc 21:02 3 câu trả lời
Câu 1/ Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm trong các môi trường, một bạn đưa ra các kết luận sau. Hãy chọn kết luận đúng nhất? * A. Am thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí. B. Am thanh càng to thì truyền đi càng xa. C. Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 2/ Ghi nhận nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng sấm sét trong tự nhiên? * A. Nghe được tiếng nổ sau khi nhìn thấy tia chớp. B. Nghe được tiếng nổ và nhìn thấy tia chớp gần như cùng lúc. C. Nhìn thấy tia chớp trước khi nghe được tiếng nổ. D. Nghe được tiếng nổ sau vì vận tốc truyền âm nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong không khí. Câu 3/ Sau khi nhìn thấy tia chớp trước khi nghe được âm thanh là 2 giây. Một HS đã tính khoảng cách từ chỗ đứng tới chỗ xảy ra hiên tượng trên, trong các kết quả trên kết quả nào là đúng? A. 170m. B. 340m C. 340m D. 1500m. Câu 4/ Nhận xét nào sau đây là không chính xác khi nói về âm phản xạ và tiếng vang? A. Phòng càng lớn thì càng dễ nghe tiếng vang. B. Khoảng cách từ nguồn phát âm đến nguồn phản xạ phải lớn hơn (340:15)m mới nghe được tiếng vang. C. Tai ta nghe được âm thanh to hơn khi cùng một lúc nghe được nhiều âm phản xạ. D. Nhận được âm phản xạ tức là nghe được tiếng vang. Câu 5/ Hãy xác định câu sai trong các câu sau? A. Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt. Những vật có bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm âm tốt. C. Bức tường càng lớn, phản xạ âm càng tốt. D. Mặt tường sần sùi , mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt. 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.