Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Ngô Thành Chung
Ngô Thành Chung Hôm kia lúc 17:00

Công thức khó hiểu vậy 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 13 tháng 1 lúc 21:54

Bạn kiểm tra lại đề, nếu x và y theo m đúng thế này thì \(xy\) chỉ có GTNN chứ không có GTLN

Bình luận (0)
Ngô Thành Chung
Ngô Thành Chung 12 tháng 1 lúc 20:28

Bạn đùa tôi à

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 13 tháng 1 lúc 23:49

Đề thiếu hết dữ liệu tọa độ các điểm rồi bạn

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 11 tháng 1 lúc 18:43

Lời giải:

Do $ABC$ là tam giác nên $\widehat{A}+\widehat{C}=180^0-\widehat{B}$

$\Rightarrow \sin (A+C)=\sin (180-B)=\sin B$ (hai góc bù nhau thì sin bằng nhau) 

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 11 tháng 1 lúc 18:03

ĐK: \(-1\le x\le4\)

\(\sqrt{x+1}+\sqrt{4-x}=t\left(\sqrt{5}\le t\le\sqrt{10}\right)\Rightarrow\sqrt{-x^2+3x+4}=\dfrac{t^2-5}{2}\)

\(pt\Leftrightarrow t+\dfrac{t^2-5}{2}=5\)

\(\Leftrightarrow t^2+2t-15=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t-3\right)\left(t+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow t=3\left(\text{Vì }\sqrt{5}\le t\le\sqrt{10}\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}+\sqrt{4-x}=3\)

\(\Leftrightarrow5+2\sqrt{-x^2+3x+4}=9\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{-x^2+3x+4}=2\)

\(\Leftrightarrow-x^2+3x=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\left(tm\right)\\x=3\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 11 tháng 1 lúc 12:21

\(\left|3x-2\right|>7\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-2\right)^2>49\)

\(\Leftrightarrow9x^2-12x-45>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x+5\right)>0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x>3\\x< -\dfrac{5}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN