Bài 26. Các loại quang phổ

Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 11:21

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có tác dụng nhiệt.

C. Không làm đen phim ảnh.

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
Nguyễn Ngô Minh Trí 13 tháng 3 2018 lúc 11:44

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại

A. Không có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có tác dụng nhiệt.

C. Không làm đen phim ảnh.

D. Làm đen phim ảnh nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:02

a) Cường độ dòng điện: I = = 0,04 A = 40 mA.

Số êlectron qua ống trong mỗi giây:

N = = = 2,5.1027 êlectron/ giây

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt trong mỗi phút: Q = Pt = 400. 60 = 24000 J

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 13 tháng 3 2018 lúc 11:02

Áp dụng định luật biến thiên động năng, ta có: Wđ – 0 = Ađiện trường

⇒ Wđ = Ađiện trường = e.U = 1,6.10-19 . 10.103 = 1,6.10-15 (J)

Mà Wđ = \(\dfrac{1}{2}\).m.v2 ⇒ v = \(\dfrac{\sqrt[]{2W_4}}{m}\)= \(\dfrac{\sqrt{2.1,6.10^{-15}}}{9,1.10^{-31}}\)\(=5,93.10^7\)

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:06

Chọn câu đúng

Tia X có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Lớn hơn tia tử ngoại.

C. Nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. Không thể đo được.

Bình luận (0)
Võ Thị Hồng Nhung
Võ Thị Hồng Nhung 13 tháng 3 2018 lúc 7:24

C.Nhỏ hơn tia tử ngoại

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 23:01

Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 13 tháng 3 2018 lúc 12:13

Máy quang phổ, thang sóng điện từ

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 13 tháng 3 2018 lúc 12:13

Máy quang phổ, thang sóng điện từ

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN