Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

👉Tâm Zi👈
30 tháng 12 2020 lúc 11:04

Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng dễ đi). Vì khi đi lên dốc, lực hút của Trái Đất tác dụng lên ta ít hơn và lực nâng người khi đi lên dốc thoai thoải nhỏ nên đi lên dốc rất dễ đi.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diệu Ly
23 tháng 3 lúc 10:27

giúp con người làm vc hiệu quả hơn

Bình luận (0)
Trúc Giang
23 tháng 3 lúc 10:35

mặt phẳng nghiêng giúp con người làm việc dễ dàng hơn, giảm được lực phải tác dụng để kéo 1 vật

Bình luận (0)

Trọng lượng P là: \(\text{P=l/h.F=1,2/0,3 .2,5=10N}\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
10 tháng 3 lúc 22:20

Đổi 30cm = 0,3m

Ta có \(P=l.\dfrac{F}{h}=1,2.\dfrac{2,5}{0,3}=10N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
8 tháng 3 lúc 20:37

Gọi số dầu ở thùng thứ nhất là a, thúng thứ hai là b

Theo bài ra:\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=800\\3a=5b\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=500\\b=300\end{matrix}\right.\)

Vậy thùng thứ hai chứa 300 lít dầu

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
5 tháng 3 lúc 19:33

Trọng lương P là: \(P=\dfrac{l}{h}.F=\dfrac{1,2}{0,3}.2,5=10N\)

Bình luận (0)
Ogt Hi
25 tháng 5 lúc 23:58

Theo đề bài, ta có: 

l=1,2m

h=30cm=0,3m

f=2,5N

Tìm trọng lượng P

⇒ Trọng lượng P là:

P=\(\dfrac{l}{h}.F=\dfrac{1,2}{0,3}.2,5=10N\)

Vậy, P=10N

Bình luận (0)

a) Dùng máy cơ đơn giản là:mặt phẳng nghiêng

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
22 tháng 2 lúc 14:05

Trọng lượng của thùng hàng là:

\(P=10m=10.80=800\) (N)

a. Dùng mặt phẳng nghiêng.

b. Vì mặt phẳng nghiêng dài gấp đôi chiều cao cần đưa lên nên ta được lợi 2 lần về lực. Do đó lực cần tác dụng là:

\(F=\dfrac{P}{2}=400\) (N)

Bình luận (0)

Trọng lượng của thùng hàng là:

P=10m=10.80=800P=10m=10.80=800 (N)

a. Dùng mặt phẳng nghiêng.

b. Vì mặt phẳng nghiêng dài gấp đôi chiều cao cần đưa lên nên ta được lợi 2 lần về lực. Do đó lực cần tác dụng là

F=P : 2 = 400 N

Bình luận (0)
Miaa simp trúa Naoto uwu
4 tháng 2 lúc 14:39

Để đi từ chân đê lên mặt đê, người ta thường làm một cài dốc dọc theo chân đê gọi là dốc đê là bởi vì cái dốc đê đó giúp cho mọi người và các phương tiện giao thông đi qua đó có thể đi lên mặt đê mà không cần phải leo trèo khó khăn và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nhất là với các phương tiện giao thông lươ hành trên đó.

Tham khảo nhé!

Bình luận (0)
D Death
30 tháng 1 lúc 14:04

A

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
25 tháng 1 lúc 12:16

140N/m3 = 14kg/m3

Bình luận (0)
Bich Chi
25 tháng 1 lúc 13:04

bằng 14 kg trên m3

Bình luận (0)
Hoàng
25 tháng 1 lúc 19:30

140N/m3 = 14kg/m3

Bình luận (0)
Sunflower
24 tháng 1 lúc 22:54

 

- Cấu tạo : Mặt phẳng được kê nghiêng so với phương nằm ngang

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
25 tháng 1 lúc 11:33

Mặt phẳng nghiêng có cấu tạo từ một mặt phẳng nằm nghiêng so với phương ngang

Bình luận (0)
Hoàng
26 tháng 1 lúc 19:15

-Mặt phẳng nghiêng:

Cấu Tạo:Mặt phẳng được kê nghiêng với phương nằm ngang.

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN