Mắt, các dụng cụ quang học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Một ống dây điện hình trụ chiều dài 31,4cm quấn 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích S=100cm2. Cường độ dòng điện bằng 5A. Lấy π∼3,14. Biết bên trong ống dây là chân không, điện trở ống dây không đáng kể. a, Độ lớn cảm ứng từ B trong lòng ống dây b, độ lớn của suất điện động cảm ứng từ ec trong thời gian 2s và cảm ứng từ giảm dần đến 0? c, độ tự cảm của ống dây 2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 1cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu 3. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 2cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu 4. Một người viễn thị có đeo kính mắt độ tụ +2dp thì nhìn rõ một vật gần nhất nằm cách xa mắt 25cm. Nếu người ấy thay kính nói trên bằng kính có độ tụ +1,5dp thì sẽ nhìn rõ những vật gần nhất là bao nhiêu? 5. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm. a, xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ 1 vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết. b, khi đeo kính người này có thể đọc được trang sách gần nhất cách mắt 20cm. hỏi khoảng nhìn rõ gần nhất của mắ người này là bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt. 0 câu trả lời
1. Một ống dây điện hình trụ chiều dài 31,4cm quấn 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích S=100cm2. Cường độ dòng điện bằng 5A. Lấy π∼3,14. Biết bên trong ống dây là chân không, điện trở ống dây không đáng kể. a, Độ lớn cảm ứng từ B trong lòng ống dây b, độ lớn của suất điện động cảm ứng từ ec trong thời gian 2s và cảm ứng từ giảm dần đến 0? c, độ tự cảm của ống dây 2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 1cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu 3. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm a, vật sáng AB cao 2cm đặt cách kính 1 khoảng 30cm. Xác định vị trí tính chất, số phóng đại và vẽ hình b, dịch vật lại gần thấu kính 4cm thì ảnh dịch chuyển ra xa thấu kính 2cm. Xác định vị trí của vật và vị trí ảnh ban đầu 4. Một người viễn thị có đeo kính mắt độ tụ +2dp thì nhìn rõ một vật gần nhất nằm cách xa mắt 25cm. Nếu người ấy thay kính nói trên bằng kính có độ tụ +1,5dp thì sẽ nhìn rõ những vật gần nhất là bao nhiêu? 5. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm. a, xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ 1 vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết. b, khi đeo kính người này có thể đọc được trang sách gần nhất cách mắt 20cm. hỏi khoảng nhìn rõ gần nhất của mắ người này là bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt. 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.