Mã Giám Sinh mua Kiều- Nguyễn Du

Nguyễn Phương Thảo
5 tháng 11 2017 lúc 21:17

Theo mk là ẩn dụ.

Bình luận (0)
Đặng Thị Huyền Trang
6 tháng 11 2017 lúc 13:21

Mình nghĩ là ẩn dụ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN