Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: An đã làm 4 bài kiểm tra môn Toán( hệ số 1) đạt điểm trung bình là 6,75 . Hỏi An sẽ làm thêm bài kiểm tra thứ năm của môn Toán ( hệ số 1) phải đạt bao nhiêu điểm để điểm trung bình đạt 7,0 ?

Bài 2: Một laptop 17 inch có tỉ lệ màn hình giữa chiều dài và chiều cao ( rộng ) là 8 : 5 . Tìm chiều dài và chiều cao( rộng) của màn hình ( đơn vị cm ) biết rằng 1 inch = 2,54 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất )

chiều dài màn hình chiều cao màn hình 17 inch

Bài 3: Cho ΔABC đều có độ dài bằng 4cm. Gọi M là trung điểm của BC , G là trọng tâm của ΔABC . Vẽ đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

a) chứng minh điểm A nằm trên d

b) tính độ dài đoạn thẳng AM và khoảng cách từ điểm G đến 3 cạnh của Δ ABC.

Bài 4: em hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình tạo bởi 1 tam giác vuông và 2 hình vuông dựng về phía ngoài trên 2 cạnh góc vuông x và y của tam giác vuông đó ( xem hình gạch chéo). Tính diện tích hình đó biết 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông là 3cm và 4cm.

x y
Bài 5: Một thợ cơ khí cắt 1 miếng nhôm hình tam giác ABC có diện tích bằng 936 cm2 thành 3 miếng nhôm là 3 tam giác ABG, BCG, CAG với G là trọng tâm của tam giác ABC ( xem hình ) . Hỏi mỗi miếng nhôm được cắt rời có diện tích là bao nhiêu cm2 , giải thích?

A C B G

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.