Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. They live in a house.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

2. I get up at 6.00 in the morning.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

3. My school has two floors

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

4. Binh brushes his teeth every evening.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

5. Mr Dung watches TV every morning.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

6. My father goes to work at 6.45.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)…………………………………………………………………………………

7. The students do their homework every afternoon.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)………………………………………………………………………………

8. Minh is learning English in the classroom now.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)………………………………………………………………………………

9. They are watching TV at the moment.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)………………………………………………………………………………

10. Lan and Hoa are practising speaking Chinese.

(-)…………………………………………………………………………………

(?)……………………………………………………………………

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ