Luyện tập tổng hợp

Bastkoo
Bastkoo 20 tháng 11 2016 lúc 15:57

Các giao viên wed HOC24 20-11 vui vẻ

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 20 tháng 11 2016 lúc 16:16

\(\frac{ }{\frac{H}{T}\frac{a}{e}\frac{p}{ch}\frac{p}{e}\frac{y}{r}}\)

Bình luận (0)
Học Giỏi Đẹp Trai
Học Giỏi Đẹp Trai 20 tháng 11 2016 lúc 16:17

Chúc các thầy cô hoc24: @phynit, @Hà Thùy Dương,@ongtho,@Pham Van Tien,@Ngọc Hnue,@Violet, @sen phùng,@Hoá học 24,@ATNL một ngày 20/11 đầy ý nghĩa và chúc các thầy cô luôn nở nụ cười xinh xắn, hạnh phúc, thành công trong công việc, hoàn thành một nhiệm vụ đó là trồng người tuy khó khăn nhưng một việc vẻ vang

Happy teacher's day!

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 tháng 3 2016 lúc 15:24

watches

didn't have

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh 9 tháng 3 2016 lúc 15:26

watches

didn't have

 

Bình luận (0)
Thỏ Ngọc
Thỏ Ngọc 9 tháng 3 2016 lúc 17:11

watches and didnot have

Bình luận (0)
Trần Hoàng Khánh Linh
Trần Hoàng Khánh Linh 24 tháng 6 2016 lúc 16:29

Sorry,bài kia mik nhầm chút.Cho mik sửa lại nha!vui

1. you went to see the movie dream city last night , didn't you ?

=> did you go to see the movie dream city last night?

2. alexander graham bell invented telephone 

=> alexander praham bell was an inventor of telephone.

=>Alexander Graham Bell made up telephone.

3. i'll telephone you tomorrow morning

=> i'll give you a phone call tomorrow morning.

Bình luận (3)
Phương An
Phương An 21 tháng 6 2016 lúc 16:32

Tiếng Anh lớp 7

Bình luận (36)
Trần Hoàng Khánh Linh
Trần Hoàng Khánh Linh 21 tháng 6 2016 lúc 22:58

1. you went to see the movie dream city last night , didn't you ?

=> did you go to see the movie dream city last night?

2. alexander graham bell invented telephone 

=> alexander graham bell was was an inventor of telephone.

=>Alexander Graham Bell made up telephone.

3. i'll telephone you tomorrow morning

=> i'll give you a phone call tomorrow morning.

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN