Luyện tập tổng hợp - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sau:

1. You / know / who invent / ballpoint pen ?

.....................................................................................

2. When / I / primary school / teacher / make / me / write / fountain-pen.

.....................................................................................

3. At / time / I / prefer / use / ballpoint pen.

......................................................................................

4. Ballpoint pens / use / to / very expensive / when / first introduce / Viet Nam.

......................................................................................

5. Father / say / ballpoint pen / used / cost / some VND.

......................................................................................

6. Big / French company / make / ballpoint pens / call / Bic.

......................................................................................

7. How many / ballpoint pens / produce / world / each year?

......................................................................................

8. Ballpoint pens / use / widely / than / fountainpens.

.......................................................................................

9. It / because / they / cheaper / and / convenient.

.......................................................................................

10. It / advisable / that / children / learn / write / not use / ballpoint pens.

.......................................................................................

Được cập nhật 12 giờ trước (20:32) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ