Bài 6. Lực ma sát

Karik-Linh
13 tháng 5 lúc 16:56

a) Theo định luật công cơ học, ta phải thực hiện một công là:A=F.S=500.2=1000N 
Do không ma sát nên ta thực hiện một lực kéo là 125N vậy chiều dài mpn là : 1000:125=8 (m) 
b) Công của lực kéo thực tế là: Atp = 150 . 8 = 1200 (J)

Hiệu suất: H = A : Atp . 100 = (1000 : 1200) .100=83,3%

Bình luận (0)
Hồng Quang
22 tháng 2 lúc 11:27

\(F=\dfrac{A_{ich}}{l}=\dfrac{mgh}{l}=\dfrac{300.10.1,25}{5}=750\left(N\right)\)

Bình luận (0)
D-low_Beatbox
16 tháng 2 lúc 8:30

Ta có: Chiều dài dốc là l=h√2 (vì nghiêng 45 độ nên l là cạnh huyền của △ vuông cân)

Công của trọng lực bằng công của lực ma sát là: 

P.h = Fms1.l+Fms2.h= Fms2/2√ . h.2 + Fms2.h = 2Fms2.h ⇒ Fms2/P = 1/2

(Fms1 là lực ma sát trên dốc, Fms2 là lực ma sát trên mặt ngang)

Vậy ...

Bình luận (0)
D-low_Beatbox
8 tháng 2 lúc 19:16

a, Công có ích :

Ai = 500.1,2=600 (J)

Công toàn phần :

Atp = 250.3=750 (J)

Hiệu suất là :

H = Ai/Atp.100 = 600/750.100=80%

Áp dụng định luật về công :

P.h=F.l

=> F=P.h/l=600/3=200 (N) ( Công ko tính ms)

Lực ms là :

Fms = 250 - 200 = 50 (N)

b, ...

Bình luận (2)
Karik-Linh
24 tháng 1 lúc 15:52

B

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
24 tháng 1 lúc 18:37

Khi gương quay một góc α quanh một trục bất kỳ thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc 2α theo chiều quay của gương

Đáp án: B

Bình luận (0)
Karik-Linh
24 tháng 1 lúc 15:56

Vì chiếu song song với mặt đất là 60° nên tia sáng i' =90-60=30° ____A 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
13 tháng 1 lúc 16:30

Ý nghĩa: Lực ma sát có ý nghĩa quan trọng trong đời sống, nó có thể có hại nhưng cũng có thể có ích

VD: 

- Lực ma sát trượt giữa viên phấn và cái bảng

- Lực ma sát nghỉ giúp con người đứng vững

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN