Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Lai Quốc Nhã Kỳ
26 tháng 4 lúc 18:26

Đổi từ độ c sang f :

t(độ F)=t(độ C)nhân 1.8 +32

Đổi từ độ f sang c :

t(độ C)=t(độ F)nhân 1.8+32

 

Bình luận (0)

Chọn B: Thủy ngân , nước, rượu

Bình luận (0)

Sắp xếp nhiệt độ sôi của các chất rượu, nước, thủy ngân từ thấp tới cao?

 

   A.Rượu, nước, thủy ngân.     B.Thủy ngân, nước, rượu.

C.Rượu, thủy ngân, nước.       DNước, rượu, thủy ngân.

Bình luận (0)

Tên các bộ phận:

1: Móc treo lực kế

2: Lò xo

3: Kim chỉ thị

4: Vỏ lực kế (trên mặt có bảng chia độ)

5: Móc treo vật

Bình luận (0)
Trần Mạnh
23 tháng 2 lúc 21:05

Lực kế có một chiếc lò xo, một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một bảng chia độ.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thúy
23 tháng 2 lúc 21:07

Tên các bộ phận:

1: Móc treo lực kế

2: Lò xo

3: Kim chỉ thị

4: Vỏ lực kế (trên mặt có bảng chia độ)

5: Móc treo vật

Bình luận (0)
Maximilian
18 tháng 1 lúc 16:16

Ta có : h = 20cm; R = 2cm -> S = πR2

Khối lượng của khối trụ :

 m = DV = DS.h = 2,7.π.22.20 = 678,24g 

Lực kế chỉ : 6.7824N

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
18 tháng 1 lúc 16:26

\(h=20cm=0,2m\\ r=2cm=0,02m\\ D=2700kg/m^3\\\pi=3,14\\ P=?N \)

Thể tích của hình trụ là:

\(V=r^2.h.\pi=\left(0,02\right)^2.0,2.3.14=0,0002512\left(m^3\right)\)

Khối lượng của vật là:

\(D=\dfrac{m}{V}\rightarrow m=D.V=2700.0,0002512=0,67824\left(kg\right)\)

Trọng lượng của vật là: 

\(P=10.m=10.0,67824=6,7824\left(N\right)\)

Số chỉ lực kể là trọng lượng của vật.

 

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
11 tháng 1 lúc 10:04

Mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng: Trọng lượng gấp 10 lần khối lượng của vật

P = 10.m

Trong đó:

P là trọng lượng (N)

m là khối lượng (kg)

Bình luận (1)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
11 tháng 1 lúc 10:04

Mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng: Trọng lượng gấp 10 lần khối lượng của vật

P = 10.m

Trong đó:

P là trọng lượng (N)

m là khối lượng (kg)

Bình luận (0)
lê phương thủy
11 tháng 1 lúc 9:58

mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng là trọng lượng gấp 10 lần khối lượng

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
7 tháng 1 lúc 11:30

Đổi 200g = 0,2kg

Trọng lượng của quả cân: P = 10.m = 10.0,2 = 2N

Bình luận (0)
Trần Ngân Hà
20 tháng 12 2020 lúc 22:58

a, Khối lượng riêng của vật là:

Đổi 3000cm3= 0,003m3

m=D. V= 2700 . 0, 003= 8,1 (kg)

b, Trọng lượng của vật là:

Theo công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng ta có:

P= 10.m= 10. 8,1= 81 ( N)

c, TRọng lượng riêng của vật là

d=\dfrac{P}{V}d=VP​= \dfrac{81}{0,003}=270000,00381​=27000( N/m3)

 

Bình luận (1)
Phap VU
25 tháng 12 2020 lúc 20:11

a Khi đã đứng yên vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng

b Trọng lực có phương thẳng đứng,chiều từ trên xuống dưới

Lực kéo của sợi dây: Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên

Bình luận (1)
Phap VU
25 tháng 12 2020 lúc 19:50

Vì P=10m suy ra cặp sách có khối lượng là 3.5kg.10=350N

Bình luận (0)
Phap VU
25 tháng 12 2020 lúc 19:51

35N nhé mình nhầm

 

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
25 tháng 12 2020 lúc 20:12

- Trọng lượng chiếc cặp là :

\(P=10m=10.3,5=35(N)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
24 tháng 12 2020 lúc 9:20

Số chỉ của lực kế chính bằng trọng lượng của vật:

\(P=10m=10.0,54=5,4\) (N)

Trọng lượng riêng của khối nhôm là:

\(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{5,4}{200.10^{-6}}=27000\) (N/m3)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN