Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 6 tháng 1 lúc 22:32

undefined

Bình luận (2)
Yehudim
Yehudim 6 tháng 1 lúc 21:34

a/ \(F_k-F_{ms}=m.a\Rightarrow a=\dfrac{F_k-\mu mg}{m}=\dfrac{2-0,25.0,5.10}{0,5}=1,5\left(m/s^2\right)\)

b/ \(v=v_0+at=1,5.8=12\left(m/s\right)\)

\(F_{ms}=m.a'\Rightarrow a'=-\dfrac{0,25.0,5.10}{0,5}=-2,5\left(m/s^2\right)\)

\(v''^2-v^2=2aS\Rightarrow S=\dfrac{0-12^2}{2.\left(-2,5\right)}=28,8\left(m\right)\)

\(28,8=vt+\dfrac{1}{2}.a't^2=12.t+\dfrac{1}{2}.\left(-2,5\right).t^2\Rightarrow t=...\left(s\right)\)

\(\Rightarrow S'=v\left(t-1\right)+\dfrac{1}{2}.a'\left(t-1\right)^2=...\left(m\right)\)

\(\Rightarrow\Delta S=S-S'=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 6 tháng 1 lúc 11:38

Đề bài hỏi gì hả em?

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 26 tháng 12 2020 lúc 18:20

Bình luận (2)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 26 tháng 12 2020 lúc 18:03

Bạn ơi, bạn ghi đề thiếu á 

Bình luận (1)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 26 tháng 12 2020 lúc 18:11

Ok bạn :3

Bình luận (1)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 21 tháng 12 2020 lúc 12:47

Ta có \(P=F_{đh}\Leftrightarrow m=k.\left|\Delta_l\right|\Leftrightarrow m=\dfrac{k.\left|\Delta_l\right|}{g}=\dfrac{50.0,1}{10}=0,5\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN