Quy luật liên kết và hoán vị gen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1:Ở 1 loài thực vật,alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.Người ta đem các cây hoa đỏ lưỡng bội dị hợp xử lý cônsixin với xác suất thành công là 90 %.Sau đó cho các cây đã xử lý côsixin giao phấn ngẫu nhiên,biết giảm phân bình thường,các cây tứ bội đèu sinh giao tử 2n có khả năng thụ tinh.Theo lý thuyết tỉ lệ kiểu hình đời con là:

A. 53 hoa đỏ:7 hoa trắng B.91 hoa đỏ: 9 hoa trắng C.24 hoa đỏ:1 hoa trắng D.3 hoa đỏ:1 hoa trắng

Câu 2:Ở một loài thực vật lưỡng bội ,alen A quy đinh thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp;alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng;các gen phân li độc lập.Cho cây thân cao,hoa trắng thuần chủng giao phấn với cây thân thấp hoa đỏ thu được F1.Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 gây đột biến tứ bội hóa.Cho các đột biến phát triển thành cây tứ bội rồi cho các cây đột biến này giao phấn với cây tứ bội thân thấp,hoa trắng.Biết rằng cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội.Theo lý thuyết,ở đời con có tỉ lệ KH là

A.36;6:6:1 B.25:5:5:1 C.17:9:9:1 D.16:4:4:1

Câu 3:Ở một loài thực vật,alen A quy định quả to trội hoàn toàn so với alen a quy định quả nhỏ.Cho các cây quả to (P) giao phấn với nhau,thu được các hợp tử F1.Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1 thu được các cây tứ bội.Lấy một cây tứ bội có quả to ở F1 cho tự thụ phấn,thu được F2 có KH phân li theo tỉ lệ 35 cây quả to;1 cây quả nhỏ.Theo lí thuyết,có bao nhiêu phát biểu sau đây về F2 đúng?

I.Có 4 loại kiểu gen khác nhau

II.Loại kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ 1/9

III.Loại kiểu gen mang 2 alen trội và 2 alen lặn chiếm tỉ lệ cao nhất

IV.Loại kiểu gen không mang alen lặn chiếm tỉ lệ 1/36

A.1 B.2 C.3 D.4

Giúp em với ạ!

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.