Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Phạm Lan Hương
20 tháng 12 2019 lúc 17:15
https://i.imgur.com/FENQkN4.jpg
Bình luận (0)
chibi
28 tháng 1 2020 lúc 15:37

Ta có PT : y = 8x + b

Thế x = 2 vào PT, ta có :

y = 8x + b = 8.2 + b = 16 + b = 14

⇔ b = 14 - 16 = -2

Vậy b = -2

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN