Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Quangquang
Quangquang 19 tháng 1 lúc 19:04

Người bạn đó làm như vậy là sai rồi, phải có tinh thần đoàn kết trong học tập và công việc thì mới có được hiệu quả và thành công được chứ. Mình nghĩ bạn nên đi thưa chuyện này với cô giáo, bạn ấy rất quá đáng khi đã đuổi bạn đi mà sau đó còn lật mặt bảo bạn không chịu hợp tác, đó không phải là một người bạn tốt, hãy thưa chuyện với cô giáo hoặc đừng chơi với bạn ấy nữa, đừng cố khuyên nhủ vì loại người đó không hiểu được những gì bạn nói đâu.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 5 tháng 1 lúc 13:41

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 23 tháng 12 2020 lúc 11:35

\(\sqrt{2x}=6\\ \Leftrightarrow2x=36\\ \Leftrightarrow x=18\)

Vậy \(S=\left\{18\right\}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 29 tháng 11 2020 lúc 20:29

Hình vẽ cho thấy đề bài đang bị sai! Bạn xem lại đề.

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 15 tháng 10 2020 lúc 21:00

ĐK: \(x\ge0\)

PT \(\Leftrightarrow\frac{3\cdot\left(4\sqrt{x}+6\right)}{3\cdot\left(5\sqrt{x}+7\right)}\le\frac{-2\cdot\left(5\sqrt{x}+7\right)}{3\cdot\left(5\sqrt{x}+7\right)}\)

\(\Leftrightarrow12\sqrt{x}+18\le-10\sqrt{x}-14\)

\(\Leftrightarrow22\sqrt{x}\le-32\) \(\Leftrightarrow\sqrt{x}\le-\frac{16}{11}\) (vô lý)

Vậy bất phương trình vô nghiệm

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 10 2020 lúc 19:44

\(\left(\frac{2\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\sqrt{6}\right):\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)-\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}\)

\(=\frac{2\sqrt{2}+3\sqrt{3}-2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}:\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)-\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}\)

\(=\frac{-1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}\) \(=\frac{-1-2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}=3\sqrt{3}-5\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 9 2020 lúc 19:56

Ta có: \(\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\sqrt{3-2\sqrt{2}}}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\sqrt{2-2\sqrt{2}\cdot1+1}}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\sqrt{\left(\sqrt{2}-1\right)^2}}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\left|\sqrt{2}-1\right|}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\left(\sqrt{2}-1\right)}}\)(Vì \(\sqrt{2}>1\))

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{10-8\sqrt{2}+8}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{18-8\sqrt{2}}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{16-2\cdot4\cdot\sqrt{2}+2}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\sqrt{\left(4-\sqrt{2}\right)^2}}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\left|4-\sqrt{2}\right|}\)

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+4\left(4-\sqrt{2}\right)}\)(Vì \(4>\sqrt{2}\))

\(=\sqrt{4\sqrt{2}+16-4\sqrt{2}}\)

\(=\sqrt{16}=4\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 27 tháng 9 2020 lúc 18:33

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{4-\left(2+\sqrt{2+\sqrt{3}}\right)}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}.\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{4-\left(2+\sqrt{3}\right)}\)

\(=\sqrt{2+\sqrt{3}}.\sqrt{2-\sqrt{3}}\)

\(=\sqrt{4-3}=1\)

Bình luận (0)
le trang
le trang 27 tháng 9 2020 lúc 18:29

ai làm giúp với chịu rồi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN