Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

minh nguyet
13 tháng 7 lúc 20:05

115A

116B

117B

 

Bình luận (4)
Ħäńᾑïě🧡♏
13 tháng 7 lúc 20:09

1. A

2. A

3. B

Bình luận (2)
Yeutoanhoc
13 tháng 7 lúc 20:13

\[115A\\116B\\117A\]

Bình luận (6)

CHUỖI SERIES CÂU HỎI ĐỀ LUYỆN THI ĐGNL ĐHQG TPHCM 

                              [MÔN LỊCH SỬ NGÀY 1]

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 118 - 120:


Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần Vương là khởi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hòa với Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ thống trên toàn cõi Đông Dương.

Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.

Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực dân Pháp đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hơn các thứ thuế của triều đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc.

Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, dù còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một số cơ sở công nghiệp ra đời. Cơ cấu kinh tế biến động,
một số tầng lớp mới xuất hiện. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kì này vẫn đang trong giai đoạn tự phát. Tư sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên cùng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mặc dù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX.

(Nguồn Lịch sử 11, trang 155)

 

Câu 118 (TH): Lực lượng xã hội nào đã có đóng góp quan trọng đối với phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thập niên đầu thế kỉ XX
A. Công nhân, nông dân. B. Trí thức, Tiểu tư sản thành thị.
C. Trí thức Nho học. D. Tư sản dân tộc.

Câu 119 (VD): Kinh tế Việt Nam phát triển như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?
A. Bị kìm hãm, không phát triển được.

B. Phát triển chậm và không toàn diện.

C. Phụ thuộc vào nền kinh tế của chính quốc.

D. Phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 120 (TH): Giai cấp, tầng lớp nào đã tiếp thu ý thức hệ dân chủ tư sản?
A. Tư sản B. Tiểu tư sản C. Trí thức D. Tư sản và tiểu tư sản

Sad boy
11 tháng 7 lúc 19:47

118C

119C

120D

Bình luận (2)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 7 lúc 19:48

118 C

119 C

120 D

 

Bình luận (2)
Trịnh Long
11 tháng 7 lúc 19:49

118 : C

119 : C

120 : D

Bình luận (2)

Bạn viết các đáp án ra đi

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
28 tháng 6 lúc 13:47

Bổ sung câu hỏi:

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Triển khai hoạt động chống phá miền Bắc.

B. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét.

C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.

D. Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược” 

Bình luận (1)
TrầnThư

Câu 1: Điểm tương đồng về mục tiêu của Nguyễn Ái Quốc với các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh trong quá trình tìm đường cứu nước là

A.  giải phóng dân tộc.

B.  tiến hành cách mạng thế giới.

C.  đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

D.  lật đổ chế độ phong kiến.

Câu 2:Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

A.  Mềm dẻo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc.

B.  Cứng rắn về nguyên tắc.

C.  Luôn mềm dẻo trong đấu tranh.

D.  Mềm dẻo và nhân nhượng với kẻ thù.

Câu 3. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra cách giải quyết vấn đề cách mạng ruộng đất như thế nào trong các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào năm 1939 và 1941?

A.  Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

B.  Tiến hành cải cách ruộng đất.

C.  Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

D.  Không đề cập đến vấn đề  ruộng đất.

Câu 4. So với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới là

A.  có hai khuynh hướng đấu tranh quyết liệt để giành quyền lãnh đạo.

B.  có một Đảng thống nhất lãnh đạo.

C.  diễn ra với nhiều hình thức đấu tranh.

D.  xuất hiện khuynh hướng vô sản.

Câu 5. Khi thực hiện chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965), Mĩ và chính quyền Sài Gòn dồn dân lập ấp chiến lược nhằm

A.  tách dân khỏi cách mạng.

B.  tiến hành chiến tranh tổng lực.

C.  làm cho chiến tranh tàn lụi dần.

D.  tìm diệt quân chủ lực của ta.

Câu 6. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình cuộc chiến chống Pháp xâm lược của Việt Nam trong năm 1950?

A.  Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

B.  Chưa có quốc gia nào công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C.  Thực dân Pháp có ưu thế về tiềm lực kinh tế.

D.  Bộ đội chủ lực của ta vẫn chưa trưởng thành.

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: D

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě🧡♏
21 tháng 6 lúc 20:11

A

Bình luận (0)
Smile
21 tháng 6 lúc 20:11

A. Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền  Pháp.  

    B. phát xít Nhật xâm lược Đông Dương.

 

C. chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.                    

D. phong trào cách mạng thế giới dâng cao.

Bình luận (1)

C

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)
Quang Nhân
14 tháng 6 lúc 17:48

Người đại hội lần thứ VI (12/1986) Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiến hành đổi mới đất nước vì:

A. tình hình trong nước có nhiều thuận lợi

B. đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng

C. đất nước đang trên đà phát triển nhanh

D. đất nước nhận được sự ủng hộ của Mỹ

Bình luận (0)

Chọn B

Bình luận (0)

B

 

Bình luận (0)
Ran Mori
14 tháng 6 lúc 20:29

B nha bạnhihi

Bình luận (0)

Chọn B

Bình luận (0)

D

Bình luận (0)
Ran Mori
14 tháng 6 lúc 20:30

D nha bạn hihi

Bình luận (0)

Chọn D

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)

Chọn C

Bình luận (0)

A

Bình luận (0)

Chọn A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN