Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859.

Câu 1.Tình hình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?

Câu 2.Pháp có âm mưu xâm lược Việt Nam từ khi nào?

Câu 3.Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Câu 4.Duyên cớ trực tiếp để thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì?

Câu 5. Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên?

Câu 6. Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào?

2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859.

Câu 7.Vì sao thực dân Pháp tiến công Gia Định?

Câu 8.Thực dân Pháp vấp phải những khó khăn nào khi tiến công Gia Định?

Câu 9.Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế?

Câu 10.Thái độ sai lầm của triều đình đã dẫn đến hậu quả gì?

Câu 11.Nguyên nhân nào khiến nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) với Pháp? Thái độ của em trước việc nhà Nguyễn kí Hiệp ước đó?

Câu 12.Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) có những nội dung cơ bản gì?

Câu 13.Thái độ của nhân dân ta trước việc triều đình kí Hiệp ước?

Được cập nhật Hôm qua lúc 12:35 15 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.