Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

minh nguyet
17 tháng 7 lúc 20:43

88D

89C

90A

Bình luận (0)
Smile
17 tháng 7 lúc 21:06

Câu 88: D

Câu 89: C

Câu 90: A

 

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě🧡♏
15 tháng 7 lúc 20:15

115. A

116. C

117. D

Bình luận (1)
M r . V ô D a n h
15 tháng 7 lúc 20:23

A

C

B

 

Bình luận (1)
minh nguyet
15 tháng 7 lúc 20:31

115C

116C

117D

Bình luận (1)
Quang Nhân
12 tháng 7 lúc 20:04

115.A

116.D

117.A

Bình luận (0)
Nguyệt Ánh
12 tháng 7 lúc 20:05

 1.A

2.D

3.C

Bình luận (0)
Lee Hà
12 tháng 7 lúc 20:13

A DA

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 tháng 6 lúc 21:08

Hội nghị Ianta ảnh hưởng thế nào đến VN? Gây ra nạn ……đói………………. Sau CMT8/1945, tại vĩ tuyến 16, quân ………Trung Hoa Dân quốc ……………… tràn vào miền Bắc, quân …Anh………tràn vào miền Nam VN để giải giáp quân Nhật.

Sau CTTG 2, châu Phi được ví với cụm từ gì? ………………Lục địa bùng cháy………………………

Sau CTTG 2, Khu vực Mĩ Latinh được ví với cụm từ gì? ………Lục địa mới trỗi dậy……………….....

Bình luận (0)
Karik-Linh
21 tháng 7 2020 lúc 8:34
Bình luận (0)
lili hương

18/giai đoạn nào dới đây khong phải là những thủ đoạn khi Mĩ tiến hành chiến tranh đặc biệt ở miền nam vn

A tăng nhanh viện trợ và cố vấn quân sự

B dồn dân lập”ấp chiến lược”

C mở các cuộc hành quân càn quét

D thục hiện các cuộc hành quân”tim và diệt”

19 :đồng khởi” là pt nổi dậy đồng loạt của nhân dân nhằm mục dích gì

A đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước

B đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

C phá vỡ ách kìm kẹp của mỹ-diệm ở cấp thôn xã

D chống chiến dịch” tổ cộng-diệt cộng”

20 .sau khi chiến lược “ chiến tranh đặc biệt bị phá sản , mĩ phải chuyển sang chiến luoc75

A chiến ranh đơn phuong

B chiến ranh phá hoại miền bắc

C việt nam hóa, đông duong hóa chiến ranh

D chiến tranh cục bộ

21 .bối cảnh lịch sự nào dưới đấy, diễn ra đại hội đại biểu toan quốc lần III của đảng (9-1960)

A cách mạng ở hai miên gặp nhiều khó khăn

B cách mang hai miên nam-bắc có những bước tiên quan trong

C cách mạng miền nam việt nam đang đứng trước khó khăn

D cách mạng miền bắc đang chống lại cuộc chiến trành tàn phá mĩ

22 .nội dung”bình định miền nam trong 2 năm” là kế hoạch quân sự nào sua đây của mĩ

A kế hoạch xtalay taylo

B kết hoạch định mới của mĩ

C kế hoạch gionxon macnamara

D kế hoạch đờ-lát-dờ -tát-xi-nhi

23. âm muu cơ bản trong chiến lược”chiến tranh đặc biệt”của mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến tranh nào dưới đây”

a dùng ngươi việt đánh ngươi việt

b lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

c tiêu diệt lực lượng của ta

d kết thúc chiến tranh

24. sau thắng lợi của pt”đồng khởi” ở miền nam, buộc mĩ phải chuyển sang chiến tranh nào sau đây

A chiến tranh đặc biệt

B ct cục bộ

C việt nam hóa chiến tranh

D đông dương hóa chiến tranh

25 ngày 10-6-1955, lực lượng quân sự nao dưới đây rút khỏi miền bắc việt nam

A quân Anh

B quân Pháp

C quân Nhật

D quân trung hoa dân quốc

26. thắng lợi quân sự nào dưới đây chứng tỏ quân dân miền nam có khả năng đánh bại chiến lược” chiến tranh đặc biệt” của mĩ

A chiến thắng ấp bắc

B chiến thắng bình giã

C chiến thắng vạn tường

D chiến thắng đồng xoài

27. nội dung nào dưới đây không phải ý nghĩa của pt “đồng khởi”(1959-1960)

A buộc mĩ phải rút quân về nc

B làm lung lay tận gốc chính quyền ngô đình diệm

C giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của mĩ

D cách mạng miền nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

28. hành động nào dưới đây của mĩ khi pháp rút khỏi nc ta

A biến nc ta thành căn cứ quận sự ngăn chặn xhcn từ trung quốc

B biến nc ta hanh thị trường tiêu thụ hàng hóa của mĩ

C đưa tay sai ngô đình diệm lên nắm chính quyền

D trực tiếp đưa quân quân đội vào thay quân pháp

29. điều khoản nào sau đây torng hiệp định gio rie vơ(1954) về đông dương pháp chưa thực hiện khi rút khỏi nc ta

A ngừng bắn ở miền nam vn

B hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền nam-bắc

C vn lấy vĩ tuyến 17 làm giói tuyến quân sự tạm thời

D không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước đông dương

Trần Thị Minh Hằng
7 tháng 5 2020 lúc 21:56

18/giai đoạn nào dới đây không phải là những thủ đoạn khi Mĩ tiến hành chiến tranh đặc biệt ở miền nam vn

A. tăng nhanh viện trợ và cố vấn quân sự.

B. dồn dân lập”ấp chiến lược”.

C. mở các cuộc hành quân càn quét.

D. thực hiện các cuộc hành quân"tìm và diệt".

19. "đồng khởi" là pt nổi dậy đồng loạt của nhân dân nhằm mục đích gì

A. đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

B. đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.

C. phá vỡ ách kìm kẹp của mỹ-diệm ở cấp thôn xã.

D. chống chiến dịch "tổ cộng-diệt cộng”.

20 .sau khi chiến lược “ chiến tranh đặc biệt bị phá sản , mĩ phải chuyển sang chiến lược

A chiến ranh đơn phương.

B chiến tranh phá hoại miền bắc.

C việt nam hóa, đông dương hóa chiến tranh.

D chiến tranh cục bộ.

P/S: Sai lỗi chính tả nhiều quá

Bình luận (0)
Phúc
2 tháng 4 2020 lúc 8:17

Câu 33:Nội dung nào không phải là thành công của Mỹ trong chính sách đối ngoại từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A:Cùng Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN