Lịch sử thế giới hiện đại - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hãy viết những đánh giá của em về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sau khi đọc xong đọan văn sau:

"Liên Xô đã trở thành một cường quốc công nghiệp hùng mạnh.Tính theo tổng sản lượng công nghiệp,Liên Xô đứng hàng đầu Châu Âu và đứng thứ hai thế giới, đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức,Anh &Pháp.

Trong thời gian tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 2, hơn 4500 nhà máy, xí nghiệp mới được xây dựng và đưa vào sản xuất, trong đó có nhiều nhà máy khổng lồ như Nhà máy luyện kim Cri-vôi-rốc & Nô-vô-li-pét-xcơ, Nhà máy chế tạo máy móc hạng nặng U-ran,... Năm 1937, tổng sản lượng công nghiệp tăng 2,2 lần so với năm 1932, riêng công nghiệp nặng tăng 3,4 lần.Trên 80% tổng sản lượng công nghiệp là thuộc những nhà máy mới xây dựng hoặc hoàn toàn xây dựng lại trong thời kì hai kế hoạch 5 năm.Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm tỉ lệ 77,4% trong tổng sản phẩm nền kinh tế quốc dân.

Nhiều ngành công nghiệp đã đạt được những thành tựu to lớn, vượt mức kế hoạch.Năm 1937, so với năm 1932, sản xuất gang tăng khoảng hai lần, thép khoảng ba lần, đồng hơn hai lần, điện lực là 168,8%, thép dát là 203%,công nghiệp hóa học là 202,4%.

Công nghiệp quốc phòng thu được nhiều kết quả,sản xuất 2,8 lần và đảm bảo việc trang bị lại đối với quân đội và hải quân.

Trong thời kì kế hoạch 5 năm làn thứ hai, các nước cộng hòa dân tộc thu được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển công nghiệp, khắc phục tình trạng bất bình đẳng trên thực tế về kinh tế và văn hóa giữa các dan tộc.Sản xuất công nghiệp ở U-crai-na tăng 2,1 lần, ở Tát-gi-ki-xtan tăng 3,7 lần.Chỉ trong vòng hai kế hoạch 5 năm, Tuốc-mê-ni-xtan đã trở thành một nước công nghiệp,khoảng 300 nhà máy lớn đã được xây dựng."

-Nhận xét:..............................................

Help me! Tui đang cần gấp, còn có bài này thôi.

Được cập nhật 11 tháng 1 lúc 21:13 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.