Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp vs mọi người

Câu 9: Quan hệ Mĩ – Nhật trở nên căng thẳng ở sự kiện nào trong chiến tranh thế giới thứ 2?

A. Nhật xâm lược Đông Nam Á.

B. Nhật xâm lược Đông Dương.

C. Nhật tấn công hạm đội của Mĩ ở Thái Bình Dương.

D. Nhật chiếm Philippin là thuộc địa của Mĩ.

Câu 10: Các nước phát xít sau khi hình thành liên minh đã có hành động gì?

A.Tăng cường các hoạt động quân sự, gây chiến tranh xâm lược ở nhiều nơi trên thế giới.

B. Đầu tư vốn vào nhiều nơi trên thế giới thu lợi nhuận.

C. Tăng cường trang bị vũ khí cho quân đội để chuẩn bị chiến tranh.

D. Ra sức phát triển các loại vũ khí mới để chuẩn bị gây chiến tranh.

Câu 11: Đỉnh cao sự nhân nhượng của Anh – Pháp đối với phe phát xít thể hiện qua sự kiện nào?

A. Hội nghị Muy-Ních.

B. Không chi viện Ba Lan khi bị Đức tấn công.

C. Từ chối hợp tác với Liên Xô.

D. Làm ngơ trước hành động xâm lược của phe phát xít.

Câu 12: Âm mưu sâu xa của Mĩ khi ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2?

A. Thử nghiệm vũ khí nguyên tử.

B. Buộc phát xít Nhật nhanh chóng đầu hàng.

C. Khẳng định sức mạnh và tiềm lực quân sự của Mĩ.

D. Thể hiện vai trò của Mĩ trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 13: Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa tham chiến.

B. Quy mô của hai cuộc chiến tranh giống nhau.

C. Hậu quả của chiến tranh nặng nề như nhau.

D. Đều bắt nguồn từ mâu thuẩn giữa các nước tư bản.

Câu 14: Điểm khác biệt trong quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô.

B. Lợi dụng chiến tranh đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

C. Mâu thuẩn giữa hai khối đế quốc về vấn đề thuộc địa .

D. Bắt nguồn từ mâu thuẩn giữa các nước tư bản với chủ nghĩa phát xít.

Câu 15: Nguyên nhân nào khiến chính phủ Anh, Mĩ đã phải dần thay đổi thái độ bắt tay với Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít?

A. Liên Xô là một cường quốc lớn

B. Liên Xô tham chiến nhận được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

C. Phe phát xít chuẩn bị tấn công Anh và Mĩ

D. Anh, Mĩ đã nhận ra sai lầm của mình trong đường lối đối ngoại trước đây.

Câu 16: Qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, bài học cho các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hiện nay?.

A. Sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là các cường quốc lớn.

B. Sự gia tăng các liên minh quân sự trên thế giới.

C. Các quốc gia cần tăng cường năng lực quân sự của mình.

D. Viện trợ quân sự cho các nước trực tiếp chống chủ nghĩa khủng bố.

Câu 17: Từ hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Việt Nam rút ra bài học gì trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay?.

A. Giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình.

B. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.

C. Liên kết các cường quốc lớn để tranh thủ sự ủng hộ quân sự.

D. Chạy đua vũ trang, tăng cường sức mạnh quân sự.

Câu 18: Sự trưởng thành của giai cấp vô sản các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) được thể hiện qua sự kiện nào?

A. Sự thành lập các Đảng Cộng Sản.

B. Chuyển từ đấu tranh chính trị sang vũ trang.

C.Kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

D. Phong trào công nhân giữ vai trò nòng cốt

Câu 19: Để khắc phục hậu quả chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), thực dân Pháp tăng cường chính sách

A. khai thác thuộc địa ở các nước Đông Dương.

B. vơ vét sức người sức của ở các nước Đông Dương.

C. thu mua lúa gạo và khoáng sản ở các nước Đông Dương.

D. tăng các loại thuế ở các nước Đông Dương.

Câu 20: Sự kiện nào đánh dấu phong trào cách mạng các nước Đông Dương chuyển từ tự phát sang hoàn toàn tự giác.

A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Sự liên kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

D. Sự thành lập mặt trận phản đế Đông Dương.

HẾT

Được cập nhật 1 tháng 11 lúc 11:19 1 câu trả lời

các bạn giúp mình với ạ :(

cải cách kinh tế chính trị xã hộiHậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoàng kinh tế Hậu quả về mặt xã hội của cuộc khủng hoàng kinh tế (1929-1933) Đối với nước Mỹ Đối với nước Mỹ là

A:Nạn thất nghiệp tăng cao, phong trào đấu tranh của nhân dân lần rộng.

B: Đe dọa sự tồn tại chế dân chủ tư sản.

C: chấm dứt thời hoàng kim của nền kinh tế Mỹ.

D: thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

C2: trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã

A: xác lập được mối quan hệ hòa bình trên thế giới.

B: Giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa.

C: giải quyết được những màu thuận giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi.

D: làm lại sinh những bất đồng do màu thuận giữa các nước tư bản vì vấn đề quyền lợi.

C3Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy của nhà nước Nhật Bản trong những năm 30 của tkỉ XX ?

A: quá trình quân phiệt hóa kéo dài.

B: gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược.

C: có sẵn chế độ quân chế Thiên hoàng.

D: thỏa hiệp giữa giai cấp tư sản và lực lượng phát xít.

C4: Điểm khác nhau Trong cách giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đến năm 1939 Giữa Mỹ với Nhật Bản là :

A: quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

B : Cải cách kinh tế chính trị xã hội

C: phát xít hóa bộ máy nhà nước

D: Tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.

C5 : Chính sách Chung lập của Mỹ đối với các xung đột quân sự bên ngoài nước Mỹ có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm ba mươi của thế kỷ 20?
A: góp phần cô lập các nước phát xít ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới

B : thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng đối đầu hai cực hai phe

C: tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít hành động gây ra thế chiến thứ hai

D: hình thành hai khối đế quốc đối lập và nguy cơ chiến tranh thế giới.

C6: Điểm khác nhau trong quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước của Đức và Nhật Bản là:

A:Sự chuyển giao quyền lực từ giai cấp tư sản sang thế lực phát xít

B: Thông qua các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

C: thông qua các cuộc cải cách về chính trị kinh tế xã hội

D: sự liên minh giữa giai cấp tư sản và thế lực phát xít

The end

1 câu trả lời

Câu 1: Trình bày những diến biến chính của CM tháng Mười Nga năm 1917? Ý nghĩa lịch sử của CM tháng 10 Nga? Cách mạng Việt Nam đã học tập và rút được kinh nghiệm gì từ CM tháng Mười Nga?

Câu 2: Trong những năm 1933- 1939, chính phủ Hitler đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào? Cho dẫn chứng về chủ nghĩa phát xít đã gây ra nhiều tội ác đối với nhân loại?

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ? Tổng thống Rudơven đã đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế như thế nào?

Câu 4. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Câu 5. Những sự kiện chính của cách mạng Trung Quốc từ năm 1919 đến năm 1937? ( Kẻ bảng cột Thời gian, sự kiện)?

Câu 6. Phân tích nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2( 1939- 1945)? Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

Câu 7. Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược?

Câu 8. Cho biết về nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trung Trực trong cuộc kháng chiến chống Pháp? Cảm nhận của em về câu nói của Nguyễn Trung Trực " Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây"?

Câu 9. Trình bày ngắn gọn các phong trào yêu nước tiêu biểu trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất? ( Kẻ bảng thời gian, tên phong trào, diễn biến chính) ?

Câu 10: Vì sao Nguyễn Ái Quốc sang Phương Tây tìm đường cứu nước? Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 - 1920? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho CM Việt Nam là gì?

Được cập nhật 4 tháng 6 lúc 19:32 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.