Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Đinh Hoàng Hùng
28 tháng 5 lúc 14:03

d.Tổ chức phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì

 

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Hùng
28 tháng 5 lúc 14:04

D.Lực lượng tham gia

 

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
19 tháng 2 lúc 20:51

-Một số nước như Mỹ, Pháp, Anh,.. cố gắng cải cách kinh tế, văn hóa, xã hội để vượt qua khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Một số khác như Đức, Nhật Bản,... phát xít hóa chế độ thống trị.

-Hệ quả: Một số nước như Mỹ, Pháp, Anh,.. phát triển trở lại thành nước đế quốc tư bản chủ nghĩa. Một số khác như Đức, Nhật Bản,...

trở thành các nước đế quốc quân phiệt. Các nước quân phiệt luôn bành trướng chiếm các nước thuộc địa của các nước đế quốc tư bản chủ nghĩa để chuẩn bị gây chiến tranh, chia lạ thế giới.

Bình luận (1)
Sunflower
3 tháng 1 lúc 12:52

Điểm giống nhau:+Nghèo tài nguyên, ít thuộc địa thị, trường tiêu thụ hẹp.+ Về bản chất đều thục hiện nền chuyên chính khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sovanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản chủ nghĩa của tư bản tài chính.+ Đều bất mãn với hệ thống Vec-xai Oa-sinh-tơn, muốn dùng vũ lực chia lại thế giới.Khác nhau:+ Quá trình xác lập:

Đức: chế độ dân chủ đại nghị sang chế độ chuyên chế phát xít (quá trình phát xít hóa nhanh chóng). tiềm lực lớn.Nhật: chế độ chuyên chế của thiên hoàng dựa trên nền tảng chủ nghĩa quân phiệt. quá trình diễn ra trong nội bộ chính sách của nhà nước (quá trình phát xít hóa diễn ra chậm kéo dài.) tiềm lục khá mạnh+ Đức thì muốn phục thù. Nhật thì muốn độc chiếm châu Á.

Bình luận (0)
nguyễn doãn thắng
5 tháng 1 lúc 10:53

Khiến cho các nước Nhật và Đức phải tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh thế giới.

Bình luận (0)
Phương Dung
1 tháng 1 lúc 14:47

Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới, vì:

- Cuộc khủng hoảng đã đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Để cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình.

+ Các nước Mĩ, Anh, Pháp tiến hành những cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lí, tổ chức sản xuất.

+ Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là những nước không hoặc có ít thuộc địa, thiếu thốn về vốn, nguyên liệu, thị trường đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị.

- Quan hệ giữa các cường quốc tư bản chuyển biến ngày càng phức tạp. Hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Bình luận (0)
Phương Dung
24 tháng 12 2020 lúc 22:28

Câu 1:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ:

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, xóa bỏ những tàn tích phong kiến.

- Thành lập các Xô viết đại biểu công nông và binh lính.

- Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập. Nước Nga trở thành nước Cộng hoà.

Câu 2:

Tại sao nước Nga lại diễn ra 2 cuộc cách mạng?

 

- Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

⟹ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

⟹ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

Câu 3:

Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 Nga

- Với nước Nga.

     + Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

     + Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Với thế giới:

     + Làm thay đổi cục diện thế giới.

     + Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Câu 4:

Nội dung chính sách kinh tế mới của Lenin. Tác động của nó đối với Nga

* Nội dung của Chính sách kinh tế mới:

- Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông dân được quyền sử dụng số dư thừa).

- Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ.

- Cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ.

- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

* Tác động:

- Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước.

- Năm 1925, sản xuất công, nông nghiệp đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh.

- Tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 5:

Nội dung chính sách mới của Ru- dơ-ven và tác dụng của nó

* Nội dung:

+ Giải quyết nạn thất nghiệp

+ Ban hành các Đạo luật về Phục Hưng, ngành ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

+Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...

* Tác dụng:

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.

+ Khôi phục được sản xuất.

+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.

+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản .

 Tóm lại : Nhờ áp dụng chính sách kinh tế mới, nước Mĩ đã thoát ra khỏi khủng hoảng.

Bình luận (0)
Phương Dung
24 tháng 12 2020 lúc 21:44

Năm 1914 nước Nga có sự kiện gì ?

A. Gặp nhiều khó khăn                       B.  Khủng hoảng kinh tế

C. Chế độ Nga hoàng sụp đổ              D. Tham gia chiến tranh đế quốc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN