Lịch sử thế giới cận đại

Duy Nguyễn Quang
14 tháng 8 2020 lúc 8:47

Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như : Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)... tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
15 tháng 8 2020 lúc 21:08

- Mục tiêu: Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ.

- Tính chất: Mang tính chất cải lương, phục vụ quyền lợi của tầng lớp trên, giới hạn trong khuôn khổ của chủ nghĩa thực dân.

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bộ phận Tư sản dân tộc và tầng lớp trí thức tiểu tư sản.

- Phạm vi: diễn ra trên phạm vi cả nước, song quy tụ chủ yếu ở các thành phố lớn, như: Hà Nội, Sài Gòn,...

- Hình thức đấu tranh: phong phú, đa dạng. Ví dụ như: Mít ting, biểu tình; dùng báo chí làm vũ khí tư tưởng; thành lập các tổ chức chính trị (Đảng Lập hiến, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,...).

.- Các phong trào đấu tranh tiêu biểu: Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919); đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của Pháp (1923); đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925),...

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
17 tháng 5 2020 lúc 9:56

Ba cường quốc có vai trò quan trọng nhất trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là Liên Xô, Mĩ, Anh

- Sau khi giải phóng các nước Trung và Đông Âu (1944), tháng 1/1945, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tấn công Đức ở Mặt trận phía Đông, tiến quân vào giải phóng các nước ở Trung và Đông Âu, tiến sát biên giới nước Đức.

- Hè 1944, Mĩ, Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ tại Noóc-măng-đi (miền Bắc Pháp) tiến vào giải phóng Pháp, Bỉ, Hà Lan, chuẩn bị tấn công Đức.

- Từ tháng 02 đến tháng 04/1945, Liên Xô tấn công Béc-lin, đánh bại hơn 1 triệu quân Đức.

- Tháng 2/1945, Liên Xô tổ chức hội nghị Ianta gồm 3 nước Liên Xô, Mĩ, Anh bàn về việc tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

- Ngày 30/04, lá cờ đỏ búa liềm được cắm trên nóc toà nhà Quốc hội Đức. Ngày 09/05/1945, nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

- Chiến tranh chấm dứt ở Châu Âu

- Từ năm 1944, liên quân Mĩ - Anh tấn công đánh chiếm Miến Điện và quần đảo Phi-líp-pin. Quân Mĩ tăng cường uy hiếp, đánh phá các thành phố lớn của Nhật Bản bằng không quân.

- Cuối tháng 7-1945, nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Pốt-xđam để giải quyết các vấn đề sau chiến tranh ở châu Âu và việc tiêu diệt hoàn toàn phát xít Nhật.

- Ngày 6-8-1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hi-rô-si-ma làm 8 vạn người chết.

- Ngày 8-8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản và tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân Nhật ở Mãn Châu.

- Ngày 9-8, Mĩ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai hủy diệt thành phố Na-ga-xa-ki, giết hại 2 vạn người.

- Ngày 15-8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Hằng
7 tháng 9 2019 lúc 15:00

Nhật Bản:

Là một quốc gia độc lập.

Có nền tảng để tiến lên chủ nghĩa tư bản, thương mại phát triển, truyền thống đi buôn, buôn bán lâu đời, ngoại thương ngày càng đẩy mạnh.

Nửa sau thế kỷ XIX tiến hành cải cách thành công, đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa

Ấn Độ:

Trở thành thuộc địa của đế quốc Anh.

Trong nước vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu.

Kinh tế bị phụ thuộc vào nước Anh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN