Ôn tập lịch sử lớp 7

Lobber
9 tháng 5 lúc 14:38

I. Trắc nghiệm :

1. C

2. C

3. C

Bình luận (1)
Lobber
9 tháng 5 lúc 14:50

II. Tự luận :

2. " Vua tôi đồng lòng , anh em hòa mục , cả nước góp sức nên bọn giặc phải chịu bắt . " 

3. Quân Thanh dễ dàng chiếm được Thăng Long, nên chúng chủ quan , kiêu ngạo, cho quân lính mặc sức làm điều phi pháp, tàn ác.

 \(\Rightarrow\) Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu để tạo yếu tố bất ngờ, làm cho quân giặc không kịp trở tay, nhanh chóng thất bại.

4. Ý nghĩa lịch sử :

- Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê .

- Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

- Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

5. Thiên Chúa Giáo do Đức Chúa Jésus Christ mở ra tại nước Do Thái cách đây gần 2000 năm . Ở Việt Nam, từ những thập niên đầu của thế kỷ XVI đã có các giáo sĩ phương Tây đến để truyền giáo .

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
8 tháng 5 lúc 14:28

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc. 

Bình luận (0)
trannguyenxuanan
8 tháng 5 lúc 14:41

Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn-Trịnh-Lê đã xóa bỏ rang giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược  Xiêm Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc. 

Bình luận (1)
Nguyễn Trúc
7 tháng 5 lúc 17:36

Trong gần 400 năm (1558 - 1945), Huế đã từng là thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam.

Bình luận (0)
Minh Anh
6 tháng 5 lúc 22:28

Phần lớn diện tích nằm trong vùng ôn đới lục địa lạnh  (mùa đông:  có khí hậu lạnh giá) ( mùa hè: có khí hậu mát mẻ)     

 

 

 

 

Bình luận (0)
sunny candy
6 tháng 5 lúc 21:39
Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.2. Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

Bình luận (0)
Bảo Trâm
6 tháng 5 lúc 21:40

* THAM KHẢO Ạ

Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

Quang Trung là người tài giỏi,tài tình, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến

Căm ghét quân thù, yêu nước, thương dân

 

Bình luận (0)
Hiền Trâm
6 tháng 5 lúc 21:42

a. nguyên nhân

- ý chí đấu tranh ,tránh áp bức bóc lột và tinh thần yêu nc cao cả của nhân dân ta

- sự lãnh đạo tài nghìn sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy

b. ý nghĩa

 Sau 17 năm , phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn-Trịnh-Lê , đặt nền tảng thống nhất quốc gia xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nc

- Phong trào xâm lược Xiêm , Thanh , bv nền độc lập và lãnh thổ của tổ quốc

Bình luận (0)
I love Dream and Aphmau
6 tháng 5 lúc 20:39

1788

Bình luận (0)
Kieu Diem
6 tháng 5 lúc 20:40

Năm 1788

Bình luận (0)
Minh Trần Kim
6 tháng 5 lúc 20:41

Vào năm 1788.

Bình luận (0)
Rubiiiiiiii
6 tháng 5 lúc 20:56

vào mùa xuân năm 1771

Bình luận (0)
Vũ Tuyết Nga
6 tháng 5 lúc 20:58

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn.

Bình luận (0)
sunny candy
6 tháng 5 lúc 21:41

mùa xuân năm 1771

Bình luận (0)
Rubiiiiiiii
6 tháng 5 lúc 21:01

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là:

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Trịnh-Nguyễn-Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thóng nhất quốc gia

- Giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của tổ quốc. Một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN