Ôn tập lịch sử lớp 6

Tường Vy
30 tháng 5 lúc 14:23

Tham khảo

        - Tổ tiên ta đã giữ được tiếng nói của mình và những phong tục tập quán, nếp sống đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng bánh giầy ngày Tết.

        - Là học sinh, em phải học thật tốt, thật nhiều để biết thêm về lịch sử tuyên truyền bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa mà ông cha ta để lại.

Bình luận (0)
✔_nhminh_✔
30 tháng 5 lúc 14:28

- Sau hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương bắc tổ tiên chúng ta đã giữ đc phong tục tập quán: Nhuộm răng,ăn trầu,xăm mình,làm bánh chưng, bánh giày…

- Là học sinh , em cần trân trọng , yêu quý các phong tục tập quán này , phải bảo tồn , giữ gìn , truyền từ đời này sang đời sau để các thế hệ sau này còn nhớ về phong tục của tổ tiên chúng ta

Bình luận (0)
Lê Thị Bảo Khánh
30 tháng 5 lúc 17:05

 - Tổ tiên ta đã giữ được tiếng nói của mình và những phong tục tập quán, nếp sống đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng bánh giầy ngày Tết.

 - Là học sinh, em phải học thật tốt, thật nhiều để biết thêm về lịch sử tuyên truyền bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa mà ông cha ta để lại.

Bình luận (0)
Tường Vy
30 tháng 5 lúc 14:21

Tham khảo

* Diễn biến:

-     Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

-     Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

-     Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

-     Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

-     Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

* Kết quả: Quân ta dành thắng lợi hoàn toàn

-     Chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì :

        +      Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc.

         +      Mở ra thời kì mới – thời kì xây dựng và bảo vệ nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Liên
31 tháng 5 lúc 8:42

Tham khảo :

* Diễn biến
- Năm 938, quân Nam Hán kéo vào bờ biển nước ta, lúc này nước triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua rút chạy, giặc đuổi theo vượt qua bãi cọc ngầm.
- Khi nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn, dễ luồn lách ; thuyền địch to. cồng kềnh rất khó khăn chạy qua bãi cọc lúc này đã nhô lên do nước triều rút...).
* Kết quả: Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi về phía quân ta.

nói chiến thắng bạch đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta là vì đây là trận chiến chấm dứt hoàn toàn áp thống trị của phong kiến phương Bắc kéo dài hơn 1000 năm đối với nước ta. Đè bẹp ý đồ xâm lược của nhà Nam Hán. Mở ra một thời kỳ mới: thời kì độc lập lâu dài của tổ quốc

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Nga
31 tháng 5 lúc 14:34

Tham khảo

* Diễn biến:

-     Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

-     Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

-     Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

-     Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

-     Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

* Kết quả: Quân ta dành thắng lợi hoàn toàn

-     Chiến thắng Bạch Đằng là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì :

        +      Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc.

         +      Mở ra thời kì mới – thời kì xây dựng và bảo vệ nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Bình luận (0)
Tường Vy
30 tháng 5 lúc 14:18

Tham khảo

a. Kinh tế

-    Sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu, bò kéo cày, trồng hai vụ lúa mỗi năm, làm ruộng bậc thang.

-    Họ biết trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.

-    Biết khai thác làm thể sản, làm đồ gốm, đánh cá, …

-    Trao đổi buôn bán với nước ngoài.

b. Văn hóa

-    Có chữ viết riêng từ thế kỉ IV.

-    Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

-    Sáng tạo ra 1 nền nghệ thuật đặc sắc: tiêu biểu các tháp Chăm đền, tượng, các bức chạm nổi.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Liên
31 tháng 5 lúc 8:42

Tham khảo :

* Kinh tế:

- Nông nghiệp: chủ yếu là lúa nước, ngoài ra còn có các loại cây ăn quả, cây lương thực khác. Sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo trâu bò. Họ đã biết sử dụng guồng nước trong sản xuất.

- Các nghề thủ công như: dệt, làm đồ trang sức, vũ khí, đóng gạch và xây dựng,... nghề khai thác lâm thổ sản cũng khá phát triển. Đặc biệt, kĩ thuật xây tháp đạt trình độ cao.

* Văn hóa:

- Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã có chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ.

- Tôn giáo: theo đạo Bà-la-môn và Phật giáo.

- Người Chăm có tục ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

Bình luận (0)
Tường Vy
30 tháng 5 lúc 14:16

Tham khảo

Các cuộc khởi nghĩa:

   - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – năm 40

   - Khởi nghĩa Bà Triệu – năm 248

   - Khởi nghĩa Lý Bí – năm 542

   - Khởi nghĩa Mai Thúc Loan – năm 722

   - Khởi nghĩa Phùng Hưng – năm 776 - 791

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Liên
31 tháng 5 lúc 8:43

Tham khảo :

 

* Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

- Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776 - 794).

- Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

- Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 - 931) của Dương Đình Nghệ.

- Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

Bình luận (0)
Hiếu Hay Ho
21 tháng 5 lúc 14:10

ra đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1990

Bình luận (0)
Vương Nhất Bác
22 tháng 5 lúc 11:40

1989 

 

Bình luận (0)
☆uyên☆♡♡♡♡😒😋
24 tháng 5 lúc 20:00

1990 nha!!

Bình luận (0)
Maximilian
20 tháng 5 lúc 15:47

Điểm khác nhau trong chính sách cai trị ở cấp huyện từ thế kỉ I đến thế kỉ VI của các triều đại phong kiến phương Bắc so với thời kì trước là gì?

a.Đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh.

b.Đưa người Hán sang sinh sống cùng người Việt.

c.Đứng đầu Châu là thứ sử.

d.Lạc tướng cai trị ở các huyện.

 

Bình luận (1)
ʚ๖ۣۜAηɗσɾɞ‏
20 tháng 5 lúc 15:47

Điểm khác nhau trong chính sách cai trị ở cấp huyện từ thế kỉ I đến thế kỉ VI của các triều đại phong kiến phương Bắc so với thời kì trước là gì?

a.Đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh.

b.Đưa người Hán sang sinh sống cùng người Việt.

c.Đứng đầu Châu là thứ sử.

d.Lạc tướng cai trị ở các huyện.

Bình luận (2)
Lê Thị Bảo Khánh
20 tháng 5 lúc 16:02

Điểm khác nhau trong chính sách cai trị ở cấp huyện từ thế kỉ I đến thế kỉ VI của các triều đại phong kiến phương Bắc so với thời kì trước là gì?

a.Đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh.

b.Đưa người Hán sang sinh sống cùng người Việt.

c.Đứng đầu Châu là thứ sử.

d.Lạc tướng cai trị ở các huyện.

 

Bình luận (2)
Hiếu Hay Ho
20 tháng 5 lúc 15:31

câu C 

Bình luận (1)
MEOW*o( ̄┰ ̄*)ゞ
20 tháng 5 lúc 15:31

C nhó

Bình luận (1)
ʚ๖ۣۜAηɗσɾɞ‏
20 tháng 5 lúc 15:33

Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của

A.bộ lạc Sa Huỳnh.

B.bộ lạc Dừa.

C.bộ lạc Chăm.

D.bộ lạc Cau.

\(\rightarrow\) Huyện Tượng Lâm là địa bàn sinh sống của bộ lạc Dừa 

Bình luận (1)

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: A

Câu 9: B

Câu 10. D

Câu 11: C

Câu 12: D

Câu 13: 

Bình luận (0)
N O V A
16 tháng 5 lúc 10:33

chịu,không biết

Bình luận (1)

Tham khảo nha em #loigiaihay.com

Bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta

 

 

Thời gian

Địa điểm

Công cụ

Người tối cổ

Cách ngày nay 40 - 30 vạn năm.

Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai),…

Công cụ được ghè đẽo thô sơ, không có hình thù rõ ràng.

Người tinh khôn

Cách ngày nay 3 - 2 vạn năm.

Mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An,…

Rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

Người tinh khôn trong giai đoạn phát triển

Cách ngày nay 12.000 - 4.000 năm.

 

Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

Công cụ đá, họ đã biết mài ở lưỡi cho sắc, rìu sắt, rìu ngắn, rìu có vai, công cụ bằng xương, bằng sừng, đồ gốm, lưỡi cuốc đá.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN