Ôn tập lịch sử lớp 10

Đậu Hũ Kho
6 tháng 5 lúc 17:39

Nguyên nhân sâu xa : Anh kiềm hãm sự phát triển 13 bang thuộc 

nguyên nhân trực tiếp : sự kiện chè Bô xton 

- diễn biến 

+ 9.1774 : sự kiện đại hội lục địa lần thứ nhất  tại Phi la den phi a 

+ 4.1775 : chiến tranh bùng nổ giữa thuộc địa vs chính quốc 

+ 5.1775 : đại hôuj lục địa bùng nổ T2, thành lập " Quân đội thuộc địa "  . Bổ nhiệm Oa sinh tơn làm tổng chỉ huy 

+ 4.7.1776 : thông qua tuyên ngôn độc lập , tuyên bố li khai chinh quốc 

+ 10.1777 : nghĩa quân thắng lợi ở Xa ra to ga tạo bước ngoặc lớn của ct

+ 1781 thắng lợi ở l óoc tao 

+ 1782 chiến trang Kết thúc 

KQ : 9.1783 anh kí hiệp ước Véc Xai ,chính thức công nhân đọc lập 13 bang 

+ 1787 thông qua hiến pháp ,Mĩ là nước cộng hòa liên bang 

+ 1789 G.oa sinh tơn đc bầu làm tổng thống mĩ đàu tiên 

Ý nghĩa : 

+ lập đổ ách thống trị thức dân Anh 

+ mở đg cho CNTB phát triển 

Bình luận (0)

Tham khảo nhé

Đến giữa thế kỉ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa đã có những bước tiến đáng kể. Sự phát triển của kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh với Anh. Vì vậy, bằng mọi biện pháp, Chính phủ Anh đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế khóa nặng nề. Mục đích cuối cùng của những chính sách này nhằm không để nền kinh tế của 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc.

Bình luận (0)
Jasielinze
1 tháng 5 lúc 10:37

Tích cực:

     + Nhà Nguyễn vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tổ chức bộ máy nhà nước quy củ và hoàn chỉnh.

     + Kinh tế có bước phát triển, nhất là trong nông nghiệp với công cuộc khẩn hoang được mở rộng.

     + Văn hóa đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực

- Hạn chế

     + Chính sách ngoại giao, hạn chế sự giao lưu tiếp xúc với bên ngoài.

     + Chính sách ngoại thương hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế.

     + Chính sách cấm đạo khắt khe của nhà Nguyễn là cái cớ đê Pháp xâm lược Việt Nam.

+ Khoa học – kĩ thuật có ít những thành tựu về kĩ thuật và khoa học tự nhiên.

 

 

Bình luận (0)
Jasielinze
1 tháng 5 lúc 10:44

So sánh cách mạng tư sản anh và cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ về nguyên nhân , lực lượng lãnh đạo , động lực cách mạng , tính chất

Bình luận (1)
Jasielinze
29 tháng 4 lúc 19:02

- Đầu thế ki XVI, triều Lê sơ đã đi vào thời kì suy vong, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập nên nhà Mạc đó là sự thay thế tất yếu, khách quan của lịch sử.

- Sau khi thành lập, trong thời gian đầu, nhà Mạc đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ, góp phần ổn định đất nước như:

+ Xây dựng lại chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê, tổ chức thi cử đều đặn để tuyển chọn quan lại.

+ Giải quyết các vấn đề ruộng đất, tạo điều kiện ổn định lại đất nước.

+ Tập trung xây dựng quân đội mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra.

- Tuy nhiên, nhà Mạc đã không đủ vững mạnh để ổn định tình hình đất nước. Khi quân Minh tiến xuống nước ta, nhà Mạc đã lúng túng, dâng sổ sách cho quân Minh. Qua việc này, nhà Mạc đã mất đi sự tin tưởng của nhân dân.

⟹ Như vậy, tuy lúc đầu có góp phần ổn định tình hình đất nước, nhưng sau đó nhà Mạc cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng suy thoái. Từ đây, cục diện chiến tranh, chia cắt đất nước diễn ra suốt mấy thế kỉ.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN