Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 12 2020 lúc 20:50

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

n,i,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

kt:=0;

for i:=1 to n do

if a[i]<>a[n+1-i] then kt:=1;

if kt=0 then writeln('Day la mang doi xung')

else writeln('Day khong la mang doi xung');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 11 2020 lúc 21:10

uses crt;

var a,i,n:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=0 to n do

s:=s+1/(a+i);

writeln(s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 11 2020 lúc 12:31

1:

Xác định bài toán:

-Input: Số nguyên a

-Output: Kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Nếu a chia hết cho 2 thì xuất a là số chẵn

Ngược lại thì a là số lẻ

-Bước 3: Kết thúc

2:

uses crt;

var an,minh:real;

begin

clrscr;

write('Nhap chieu cao cua An:'); readln(an);

write('Nhap chieu cao cua Minh:'); readln(minh);

if an>minh then writeln('An cao hon')

else if an<minh then writeln('Minh cao hon')

else writeln('Hai ban cao bang nhau');

readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 12 tháng 11 2020 lúc 12:33

* Các thao tác chính với chuột:

Có 5 thao tác chính với chuột:

- Di chuyển chuột.

- Nháy chuột.

- Nháy đúp chuột.

- Nháy nút phải chuột.

- Kéo thả chuột.

* Để mở một đối tượng ta thực hiện thao tác nháy đúp chuột vào biểu tượng của đối tượng đó.

* Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái và thả tay ra.

Bình luận (0)
Nguyễn Hiền Thục
Nguyễn Hiền Thục 17 tháng 11 2020 lúc 18:43

* Chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính:

Bộ nhớ là nơi lưu các chương trình và dữ liệu.

Người ta chia bộ nhớ thành hai loại: bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong được dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc.

Phần chính của bộ nhớ trong là RAM. Khi máy tính tắt, toàn bộ các thông tin trong RAM sẽ bị mất đi.

Bộ nhớ ngoài được dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu. Đó là đĩa cứng, đĩa CD/DVD, thiết bị nhớ flash (thường được gọi là USB)… Thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài không bị mất đi khi ngắt điện.

Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.

Các thiết bị vào/ra được chia thành hai loại chính: thiết bị nhập dữ liệu như bàn phím, chuột, máy quét… và thiết bị xuất dữ liệu như màn hình, máy in, máy vẽ…

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 5 tháng 11 2020 lúc 15:29

Câu 2: Phần mềm là gì?Có mấy loại phần mềm,nêu cụ thể từng loại, kể tên một số phần mềm mà em biết?

Phần mềm máy tính là tất cả các chương trình chạy trong máy tính.

Phần mềm máy tính được chia làm hai loại:

+) Phần mềm hệ thống: Là các chương trình quản lí,điều phối bộ phận để máy tính hoạt động chính xac.

Ví dụ: Hệ điều hành DOS; WINDOWS XP;WINDOWS 2003;...

+)Phần mềm ứng dụng:Là các chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể của con người.

Ví dụ: Phần mềm soạn thảo Winword;bảng tính Excel;...

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 5 tháng 11 2020 lúc 15:30

Câu 3:

Hỏi đáp Tin học

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 5 tháng 11 2020 lúc 15:32

1 số khả năng của máy tính:

- tính toán nhanh.

-tính toán với độ chính xác cao.

-làm việc không mệt mỏi.

-có thể làm việc suốt 24 giờ mà không cần nghỉ.

-khả năng lưu trữ lớn.

-có thể thực hiện hàng tỉ phép tính trong 1 giây.

-có thể tính chính xác đến chữ số hàng nghìn sau dấu phẩy.

-máy tính thông thường có thể lưu trữ được vài chục triệu trang sách.

-làm việc không mệt mỏi(trừ trường hợp máy tính bị lổi,hư)

máy tính chưa thể xử lí được thông tin ở dạng :

-máy tính chưa có khả năng tư duy và cảm giác.

-máy tính chưa thể thay thế hoàn toàn con người.

Bình luận (0)
Loading...