Làm quen với tin học và máy tính điện tử

dạ lam
dạ lam 8 tháng 1 lúc 20:30

-Thông tin là tất cả những  đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.

-Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụngHệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

-Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

-mô hình quá trình xử lí thông tin là:Thông tin vào ->xử lí -> thông tin ra

-Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi là dữ liệu.

-sức mạnh của máy tính hiện nay tùy thuộc vào bộ nhớ

-Bộ xử lí trung tâm ( CPU )  thể coi là bộ não của máy tính

-

 5 thao tác chính với chuột:Di chuyển chuột.Nháy chuột.Nháy phải chuột.Nháy đúp chuột.Kéo thả chuột.-Trong khi gõ phímhàng phím được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay là hàng phím cơ sở.-Để có thể hoạt động máy tính cần được cài đặt hệ điều hành.

-1 thư mục có thể chứa vôn số tệp tin

-vì Thanh công việc chứa nút Start, các biểu tượng các chương trình đang chạy hoặc được ghim trên nó, khi nháy vào các biểu tượng này thì chương trình tương ứng sẽ mở ra một phần hoặc toàn phần của màn hình máy tính.

mk chưa có làm câu "thiết kế cây thư mục chỉ ra thư mục mẹ của tệp tin viết đường dẫn đến tệp tin" đâu nhaleu

               
Bình luận (0)
Loan Tran Thi Kim
Loan Tran Thi Kim 6 tháng 1 lúc 7:48

giúp mình với chiều nay phải thi rồi

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 30 tháng 12 2020 lúc 13:04

chắc nó ch cập nhập kịp thui, mk cũng để mấy ngày nó mới đổi mà

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 30 tháng 12 2020 lúc 14:18

Nếu vậy thì bạn vào lịch sử google (lịch sử cốc cốc, chome gì đó,...) rồi xóa lịch sử đi, rồi vào lại Hoc24 là được nhé! :)

Bình luận (0)
Trần Khánh Huyền
Trần Khánh Huyền 23 tháng 12 2020 lúc 20:56

có r kìa:v

 

Bình luận (0)
Nguyễn Hoang Anh
Nguyễn Hoang Anh 23 tháng 12 2020 lúc 21:31

1+1=2

 

Bình luận (1)
bluerose
bluerose 25 tháng 12 2020 lúc 17:23

tui cũng bị thế , không đổi hình được

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 18 tháng 12 2020 lúc 20:54

b) nha bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 12 2020 lúc 20:50

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

n,i,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

kt:=0;

for i:=1 to n do

if a[i]<>a[n+1-i] then kt:=1;

if kt=0 then writeln('Day la mang doi xung')

else writeln('Day khong la mang doi xung');

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 11 2020 lúc 21:10

uses crt;

var a,i,n:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=0 to n do

s:=s+1/(a+i);

writeln(s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 11 2020 lúc 12:31

1:

Xác định bài toán:

-Input: Số nguyên a

-Output: Kiểm tra xem a là số chẵn hay số lẻ

Mô tả thuật toán

-Bước 1: Nhập a

-Bước 2: Nếu a chia hết cho 2 thì xuất a là số chẵn

Ngược lại thì a là số lẻ

-Bước 3: Kết thúc

2:

uses crt;

var an,minh:real;

begin

clrscr;

write('Nhap chieu cao cua An:'); readln(an);

write('Nhap chieu cao cua Minh:'); readln(minh);

if an>minh then writeln('An cao hon')

else if an<minh then writeln('Minh cao hon')

else writeln('Hai ban cao bang nhau');

readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 12 tháng 11 2020 lúc 12:33

* Các thao tác chính với chuột:

Có 5 thao tác chính với chuột:

- Di chuyển chuột.

- Nháy chuột.

- Nháy đúp chuột.

- Nháy nút phải chuột.

- Kéo thả chuột.

* Để mở một đối tượng ta thực hiện thao tác nháy đúp chuột vào biểu tượng của đối tượng đó.

* Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái và thả tay ra.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN