Bài 50. Kính lúp

Đỗ Thanh Hải
26 tháng 6 2020 lúc 21:30

a) Ta có:

d>f => vật cho ảnh ảo cùng chiểu và lớn hơn vật

=> có công thức: \(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}-\frac{1}{d'}\Leftrightarrow\frac{1}{15}=\frac{1}{12}-\frac{1}{d'}\Leftrightarrow\frac{1}{d'}=\frac{1}{60}\Leftrightarrow d'=60\left(cm\right)\)

Vậy khoảng cách từ ảnh đến vật = 60 (cm)

b) Ta có : \(\frac{h}{h'}=\frac{d}{d'}\Leftrightarrow\frac{h}{h'}=\frac{12}{60}=\frac{1}{5}\)

=> h' = 5h

=> ảnh lớn hơn vật 5 lần

Vậy ảnh lớn hơn vật 5 lần

c) Ta có G = \(\frac{25}{f}=\frac{25}{15}=\frac{5}{3}\)

Vậy số bội giác của kính là \(\frac{5}{3}\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
25 tháng 6 2020 lúc 20:39

Kính lúp

Tham khảo nha bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN