Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày trông mai chờ

Bên trời góc bể bơ vơ

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm”

( Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du)

1. Đoạn thơ trên nằm ở đoạn trích nào trong TruyệnKiều? giới thiệu vị trí của đoạn trích ấy? 2. Đoạn thơ trên diễn tả tình cảm của Kiều với cácnhân vật nào? Trật tự diễn tả tâm trạng nhớ thươngtrong đoạn trích ấy có hợp lí không? Vì sao? Hãychỉ ra một cách ngắn gọn nét đặc sắc, tinh tế củaNguyễn Du khi diễn tả tình cảm của Kiều đối vớitừng đối tượng cụ thể qua hai từ “Xót” và “Tiếc” 3. Đoạn thơ thể hiện bằng dạng thức ngôn ngữ nào? Vì sao em nhận ra dạng thức ngôn ngữ ấy? 4. Tìm hai điển cố trong đoạn thơ trên và nêu hiệu quảnghệ thuật của cách sử dụng điển cố đó? 5. Viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo phép lậpluận quy nạp nêu cảm nhận của em về những phẩmchất của Kiều được thể hiện ở đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động vàmột phép thế để liên kết (gạch dưới câu bị động vàtừ ngữ sử dụng trong phép thế).
0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.