Kiểu dữ liệu có cấu trúc - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Lập trình C++

Trong trò chơi Zuma, có một dãy các viên bi gồm bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng liên tiếp nhau. Chú ếch Zuma sẽ bắn 1 viên bi (cũng có màu là một trong bốn màu trên) chèn vào dãy. Nếu viên bi mới tạo ra một dãy có từ 3 viên bi cùng màu trở lên thì chú ếch sẽ ăn được các viên bi cùng màu đó. Các viên bi còn lại sẽ sáp nhập lại, và nếu lại tạo ra dãy có từ 3 viên bi cùng màu trở lên thì chú lại tiếp tục được ăn. Cứ tương tự như vậy cho đến khi không còn dãy 3 bi mới.

Xét ví dụ là dãy 11 viên bi như sau (X: xanh, D: đỏ, T: tím, V: vàng):

TTXDDXXXVVV

Nếu Zuma bắn 1 viên bi đỏ vào vị trí 4 thì sẽ tạo ra dãy bi sau (bi đỏ được chèn vào vị trí 4):

TTXDDDXXXVVV

Bi bắn vào tạo ra dãy 3 bi đỏ, như vậy chú sẽ ăn được 3 bi đỏ và dãy còn lại là: TTXXXXVVV

1 bi xanh sáp nhập với 3 bi xanh tạo thành dãy 4 bi nên Zuma ăn tiếp 4 bi này, dãy còn lại là: TTVVV

Dù dãy này có 3 bi vàng nhưng không được ăn vì 3 bi này không phải là do sáp nhập từ 2 phía. Vậy Zuma ăn được tổng cộng 7 bi (3 đỏ, 4 xanh).

Cho một dãy bi bất kỳ và viên bi được bắn ra, bạn hãy giúp Zuma tính xem ăn được bao nhiêu viên bi.

Input: file zuma.inp gồm 3 dòng

– Dòng thứ nhất là số nguyên n, chiều dài của dãy bi ban đầu (1 ≤ n ≤ 100)

– Dòng thứ hai gồm n ký tự X, D, T, V biểu thị màu sắc các viên bi. Các ký tự được viết sát nhau

– Dòng thứ ba là một số nguyên k và một ký tự b (1 ≤ k ≤ n+1, b là một trong 4 ký tự X, D, T, V). k là vị trí và b là màu sắc của viên bi được bắn. Chú ý nếu k = n+1 nghĩa là bi được nối vào cuối chuỗi.

Output: file zuma.out

– Là một số nguyên xác định tổng số viên bi mà Zuma ăn được

Test

Zuma.inp

Zuma.out

1

11
TTXDDXXXVVV
4 D

7

2

4
XDTV
3 T

0

3

6
XXXXXX
4 T

0

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.