Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Nguyễn Văn Trung Thiên
Nguyễn Văn Trung Thiên 2 tháng 5 2018 lúc 10:01

vì R có hóa trị 4 nên ct là RO2

ta có (R.100)/(R+16.2)=46.7

tính ra được R=48

vậy R là Si

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Trung Thiên
Nguyễn Văn Trung Thiên 2 tháng 5 2018 lúc 10:02

lộn R=28

Bình luận (0)
A.R.M.Y Kim Hân
A.R.M.Y Kim Hân 2 tháng 5 2018 lúc 7:43

oxit của kim loại R (hóa trị 4), R chiếm 46,7% theo khối lượng. biết (Mn=55, Si=28, Pb=207, Fe=56) Tìm CTHH đúng ?

Bình luận (0)
Nhất Giang Sơn
Nhất Giang Sơn 13 tháng 4 2018 lúc 21:03

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nhất Giang Sơn
Nhất Giang Sơn 13 tháng 4 2018 lúc 20:37

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (3)
Gia Hân Ngô
Gia Hân Ngô 11 tháng 4 2018 lúc 14:52

Bài 2:

nSO3 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\) mol

Pt: SO3 + H2O --> H2SO4

0,05 mol----------> 0,05 mol

mH2SO4 tạo thành = 0,05 . 98 =4,9 (g)

Bình luận (0)
Gia Hân Ngô
Gia Hân Ngô 11 tháng 4 2018 lúc 14:54

Bài 4:

nZn = \(\dfrac{13}{65}=0,2\) mol

Pt: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

0,2 mol-> 0,4 mol-------> 0,2 mol

Xét tỉ lệ mol giữa Zn và HCl:

\(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,5}{2}\)

Vậy HCl dư

VH2 thu được = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

mHCl dư = (0,5 - 0,4) . 36,5 = 3,65 (g)

Bình luận (0)
Trần Quốc Lộc
Trần Quốc Lộc 7 tháng 4 2018 lúc 21:21

\(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{8,4}{22,4}=0,375\left(mol\right)\)

\(pthh:Fe_2O_3+3CO\overset{t^0}{\rightarrow}2Fe+3CO_2\left(1\right)\\ Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\left(2\right)\)

Theo \(pthh\left(1\right):n_{Fe}=n_{H_2}=0,375\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe}=n\cdot M=0,375\cdot56=21\left(g\right)\)

\(\text{Theo }pthh\left(2\right):n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Fe}=\dfrac{1}{2}\cdot0,375=0,1875\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=n\cdot M=0,1875\cdot160=30\left(g\right)\)

Bình luận (0)
A.R.M.Y Kim Hân
A.R.M.Y Kim Hân 6 tháng 4 2018 lúc 6:43

***** là chữ "loại" không biết sao bị lỗi đánh máy 😂

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN