Khối lượng riêng, trọng lượng riêng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Phùng Tuệ Minh
Phùng Tuệ Minh 27 tháng 12 2018 lúc 14:33

Tóm tắt:

V= 5l= 5 dm3=0,005 m3.

D= 1000 kg/m3.

m=?

Giải:

Vì D=\(\dfrac{m}{V}\Rightarrow m=D.V\)

Khối lượng nước trong thùng là:

m=D.V=1000.0,005= 5 (kg)

Vậy........................................

Xem thêm câu trả lời khác
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.